Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 22.06 r220117. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

UWAGA!

Z uwagi na brak wsparcia dla niektórych systemów z rodziny Windows, wersja 22.00 będzie wymagała przeprowadzenia instalacji (nie będzie dostępny patch aktualizujący z wersji 21), wymagane będzie pobranie nowej wersji z linku i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.

Wprowadzono zmiany:

Moduły Magazynowe:

 • Przywrócono możliwość zawężenia listy kontrahentów do grupy kontrahentów w panelu Nabywca / Odbiorca → Wyszukiwanie kontrahenta;
 • Usprawniono podpowiadanie domyślnego typu faktury przy wystawianiu faktury z WZ;
 • Przy rozliczaniu rozrachunku pozostawiono kursor na wskazanym wcześniej kontrahencie;
 • Akcyza węglowa – przy wystawianiu korekty dodano przenoszenie informacji o tytule zwolnienia z akcyzy i informacji o finalnym nabywcy węglowym z faktury;
 • Akcyza węglowa – dodano parametr „Finalny nabywca”, który może być na stałe ustawiony w programie.

Moduł księgowe:

 • Dodano nowy schemat JPK_EWP (3) (ewidencja przychodów w module Ryczałt);
 • Przy generowaniu JPK_KR zmieniono wypełnianie dat w sekcji „Dziennik”: („DataOperacji” z daty księgowania; „DataDowodu” z daty dokumentu; „DataKsiegowania” późniejsza z daty dokumentu i daty księgowania);
 • Moduły dodatkowe. Dodano obsługę nowej wersji pliku 1.11 przy imporcie z Subiekta;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-28 wer.24 wraz z obsługą w e-Deklaracjach.

Moduł Kadry i Płace:

 • Usprawniono liczenie składki zdrowotnej w przypadku, gdy składniki na podstawie których jest obliczana składka nie są wypełnione;
 • Usprawniono liczenie składki zdrowotnej dla typu umowy „Przychody osoby należącej do składu organów stanowiących osób prawnych”.