Zaznacz stronę

Nowa wersja KPiR (DOS / Windows) – 21.00 K

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu KPiR (DOS / Windows) – 21.00 K. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 21.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

  • W EWIDENCJI dodano dwa typy korekty podatku VAT (dostępne w EWIDENCJA → ZAPIS → KOREKTY I ODLICZENIA NA DEKLARACJI VAT):
    • Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art.111 ust.6 ustawy (pole 34 deklaracji);
    • Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury o którym mowa w art.14 ust.5 ustawy (pole 33 deklaracji);
  • Poprawiono funkcje zapisu grupowego TYP=FP aby kwotę z kolumny 7 przenieść do kolumny 15;
  • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-28 wer.23 – w celu wysyłki deklaracji elektronicznej należy zaktualizować program Zbiorcze E-deklaracje i JPK do wersji 21.18.

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony dgcs.pl.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ