Nowa wersja KPiR (DOS / Windows) – 21.00 O

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu KPiR (DOS / Windows) – 21.00 O. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 21.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

  • Zmodyfikowano raport rozliczenie ryczałtu (przy ujemnych wartościach sprzedaży);
  • Dodano funkcjonalność automatycznego wyliczania 1% podatku na KRS w PIT-36 i PIT-36L;
  • Dodano nową funkcję Manager → Obsługa Zbiorów → Marża – data zakupu. Funkcję tą należy uruchomić w przypadku kiedy w bazie mamy zakupy VAT marża wprowadzone w poprzednich latach, a które dotychczas nie zostały sprzedane;
  • Zmodyfikowano generowanie pliku JPK_V7 K za 1 kwartał 2021 r.

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony dgcs.pl.