Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu KPiR (DOS / Windows) – 24.00 A. Wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

  • W deklaracji PIT-28 umożliwiono wydruk przelewów;
  • Zmodyfikowano wyliczanie współczynnika VAT w przypadku faktur FP.
    Przy księgowaniu faktur oznaczonych jako „FP” należy zaznaczyć wcześniej ALT+F (dokument ujęty w ewidencji).

Uwaga – zmiana wersji na 24.00 A widoczna jest w module DEKLARACJE.

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony dgcs.pl.