Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu KPiR (DOS / Windows) – 24.00 C. Wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

  • W module Księga umożliwiono zapis wyposażenia również do kolumny 15 (zapis musi być zaznaczony jako wyposażenie: „TAK”).

 

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony dgcs.pl.