Nowa wersja Magazyn Multi (DOS / Windows) – 21.00 C

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Magazyn Multi (DOS / Windows). Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 21.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

  • Na wydruku dokumentów sprzedaży dodano informację o procedurze VAT;
  • Poprawiono błąd występujący w przychodzie wewnętrznym „GTU_X”
  • Poprawiono przenoszenie oznaczeń GTU przy dokumentach wystawionych na usługę;
  • Wyeliminowano problem mogący wystąpić w specyficznych ustawieniach programu „Blad BASE/1003 Variable does not exist: FORMA_PL”;
  • Przeniesiono procedury sprzedaży i GTU_XX do SPRZEDAŻ → EKSPORT DOSTAWA WW;
  • Dodano możliwość wyłączenia tabeli GTU i procedur w KONFIGURACJA → DOKUMENTY → DOKUMENTY SPRZEDAŻY → TABELA GTU;
  • Wyeliminowano problem mogący wystąpić przy odczycie danych „Blad BASE/1003 Variable does not exist: NRNADAWCZY”.

Aktualizację można pobrać ze strony dgcs.pl.