Nowa wersja Płace (DOS / Windows) – 2.20 C

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Płace (DOS / Windows) – 2.20 C. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 2.20. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

  • Korekta rozliczania niskich wynagrodzeń dla wyznaczania składki zdrowotnej: przy ograniczeniu tej składki do wartości zaliczki wyznaczonej wg metody z poprzedniego roku, uwzględniono warunek na odejmowanie ulgi podatkowej w zależności od stosowania tej ulgi w bieżącym roku;
  • Wartość z PPK_Płatnika jest przenoszona do brutto w PIT-11 wer.27;
  • Wprowadzono deklarację PIT-8R wer.12;
  • Zastosowano kontrolę zaliczki wyliczaną metodą z poprzedniego roku i zastosowano porównanie z zaliczką wyliczaną nową metodą, tak żeby przyjąć mniejszą wartość.
    W liście płac w kolumnie “OdrCzZal” – Odroczona część zaliczki na podatek – program wykazuje część zaliczki, której zapłata zostaje odroczona w czasie. Jest to różnica między zaliczką na podatek wyliczoną według zasad obowiązujących w 2021 roku a zaliczką wyliczoną na podstawie przepisów obowiązujących w 2022 r. W kolumnie “OdrZlNar” – wykazywana jest kwota odroczonych części zaliczek narastająco. Kwoty te zgodnie z “Polskim Ładem” są zwiększane lub zmniejszane w kolejnych miesiącach.
    UWAGA! W przypadku gdy zaliczka na podatek wyliczona według zasad obowiązujących w 2021 r. jest niższa i program stosuje te zasady w danym miesiącu, zryczałtowane koszty uzyskania przychodów oraz ulga podatkowa wykazywane są na liście płac według kwot obowiązujących w danym miesiącu, pomimo że program w takim przypadku obliczając zaliczkę na podatek uwzględnia te kwoty według kwot obowiązujących w roku 2021.

Aktualizację można pobrać ze strony dgcs.pl.