Nowa wersja Płace (DOS / Windows) – 2.20 – zmiany z Polskiego Ładu

Informujemy, że ukazała się nowa generacja programu Płace (DOS / Windows). Wersja posiada numer 2.20 i jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

  • Obliczanie płac według zasad tzw. Polskiego Ładu;
  • Podwyższono kwotę wolną od podatku do 30 000 zł;
  • Podwyższono do 120 000 zł kwotę, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32%;
  • Przy wyliczaniu płac zastosowano tzw. ulgę dla klasy średniej;
  • Dla umów zleceń wprowadzono minimalną stawkę godzinową obowiązującą w roku 2022 tj. brutto 19,70 zł;
  • Po zmianie roku program wskazuje na konieczność ponownego uruchomienia aktualizując stawki podatkowe na 2022 rok.

Aktualizację można pobrać ze strony dgcs.pl.