Nowa wersja Płace (DOS / Windows) – 2.30 F

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Płace (DOS / Windows) – 2.30 E. Aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

  • Dodano możliwość zdefiniowania składek PPK dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.
  1. W PRACOWNICY\KARTOTEKA\ uzupełniamy dane do PPK na trzeciej stronie w danych zleceniobiorcy

2. Wystawiając Umowę Zlecenie otworzy się okienko potwierdzające chęć zdefiniowania PPK dla tego zleceniobiorcy.

Wybierając „wykonanie” otworzy się okno obliczeniowe, w którym wyliczamy PPK

Uwaga! Należy zainstalować najnowszą wersję e-Deklaracji (23.00) do wysyłki elektronicznej.

Aktualizację można pobrać ze strony dgcs.pl.