Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 17.12 r170412. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 17.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Poniżej przesyłamy szczegółowy wykaz zmian:

Magazyn:

 • Usprawniono numerację stron na wydruku wzorców graficznych FV;
 • W raporcie „ruchu towarów” dodano podsumowanie różnicy: przyjętej – wydanej;
 • Wyeliminowano zawieszanie się okna głównego Magazynu.

Księgowość:

 • Usprawniono import danych z pliku JPK FA w przypadku, gdy w pliku są zapisy ze stawką zw – kwota w polu P_13_7;
 • Zmieniono opis kolumn na wydruku tabulogramu w KpiR, tak żeby były identyczne jak z wydrukiem w rozporządzeniu;
 • Poprawiono wycenę podatkową konta, które ma saldo w walucie równe 0;
 • Zmodyfikowano wypełnianie deklaracji VAT-27 (2). Jeżeli było więcej niż 25 pozycji, to gubione były pozycje 26-30. Dotyczyło to również kolejnych wielokrotności 25.

Kadry i Płace:

 • Ulepszono mechanizm walidacji danych importowanych z systemu DOS, poprzez walidację automatyczną podczas każdego importu oraz możliwość ręcznego wywołania z menu: Plik → Import danych → Płace DOS → Waliduj poprawność zaimportowanych danych;
 • Dodano pole „Data wypłaty” dla rachunku umów cywilnoprawnych;
 • Dodano funkcjonalność „Ewidencja czasu pracy dla umów cywilnoprawnych”;
 • Dodano pole „Typ wynagrodzenia” dla umowy cywilnoprawnej;
 • Udoskonalono mechanizm edycji szablonów, od teraz dany typ umowy może mieć klika zdefiniowanych szablonów;
 • Zmieniono treści wzorcowych umów zlecenia i kontraktu menadżerskiego;
 • Dodano możliwość tworzenia, zapisywania oraz elastycznego wybierania do wydruku własnych szablonów umów cywilnoprawnych;
 • Usprawniono wyświetlanie pola wymiar etatu w wydruku listy płac dla ułamków nieskończonych;
 • Dodano pole wymiar etatu oraz kod ubezpieczenia dla wydruku paska listy płac;
 • Udoskonalono raportowanie umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę dla wszystkich pracowników;
 • Dodano komunikat ostrzegawczy o dacie zatrudnienia wcześniejszej niż data zwolnienia;
 • Poprawiono błąd okna Absencje występujący, w niektórych okolicznościach.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.