Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 17.16 r170601. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 17.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Poniżej przesyłamy szczegółowy wykaz zmian:

System:

  • Dodano możliwość edycji daty i numeru dokumentu kasowego.

Magazyn:

  • Przywrócono dodawanie cenników walutowych;
  • Dodano możliwość odznaczania paragonów z fakturami, faktur z paragonów i faktur fiskalnych przy eksporcie do pliku DANE_FIK.DBF;
  • Usprawniono działanie drukarki Posnet na protokole Thermal – wprowadzono zmianę kodowania polskich znaków dla systemów operacyjnych z kodowaniem innym niż Windows-1250;
  • Zmieniono podpowiadanie cen zakupu przy wystawianiu zamówień do dostawców wraz z sugerowaną ostatnią ceną zakupu.

Księgowość:

  • W narzędziach administracyjnych poprawiono zmianę paczki.

Kadry i Płace:

  • Udoskonalono wygląd okna umów cywilnoprawnych dla mniejszych rozdzielczości;
  • Usprawniono mechanizm przywracania domyślnych ustawień programu;
  • Zoptymalizowano mechanizm importu danych z programu Płace (DOS/Windows) o prawidłowy import składników płacowych pracowników.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.