Nowa wersja programu DGCS System- 19.01 r190110

Szanowni Państwo, informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 19.01 r190110. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 19.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem. Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

 • W oknie „Kartoteka dokumentów sprzedaży” ustawiono minimalny rozmiar okna edycji na 800×600;
 • Poprawiono wydajność otwierania okna edycji w „Kartoteka dokumentów sprzedaży”;
 • Usprawniono wyświetlanie danych kontrahenta podczas wystawiania oferty;
 • Usprawniono pobierania dokumentów kontrahenta w kartotece dokumentów sprzedaży – powiązanie pobierania z parametrem dostępnym w konfiguracji programu odnośnie widoczności danych w kartotece;
 • W „Kartoteka dokumentów sprzedaży” dodano kolumny z danymi odbiorcy tak, aby była możliwość wyszukiwania;
 • Usprawniono wyświetlanie nazwy skróconej kontrahenta w kartotece dokumentów WZ po wybraniu kontrahenta z listy;
 • Dodano kolumny z danymi odbiorcy oraz z danymi kontrahenta (adres, kod pocztowy, miasto, NIP, nazwa skrócona) w oknie „Wybierz dokumenty WZ na fakturę”;
 • Dodano nowy moduł: DGCS System Akcyza węglowa.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono księgowanie płatności kontrahentów i płatności naszych w sytuacji, gdy nie jest wybrany kontrahent;
 • Dodano nowe wzorce dla KPiR i KPiR RR dla odliczeń wartości procentowej kosztów (75% i 20%);
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36 (26) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36L (15) wraz z obsługą e-Deklaracji;

Moduł Kadry i Płace:

 • Dodano nowy wzór deklaracji IFT-1/IFT-1R (14) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-11 (24) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-4R (8) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-8AR (7) wraz z obsługą e-Deklaracji;
 • Usprawniono zmianę roku po otwarciu i zamknięciu okna składników definiowalnych.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.