Zaznacz stronę

Nowa wersja programu DGCS System – 19.12 r190318

Szanowni Państwo, informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 19.12 r190312. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 19.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Usprawniono zapisywanie danych podczas edycji słownika kontrahentów i edycji rabatów na grupę towarową.

Moduły księgowe:

  • Usprawniono definicję e-Sprawozdań Finansowych dla rodzaju definicji w pozycjach A,B,C w Rachunku przepływów pieniężnych pobieranym z pliku DanePoczatkowe.xml;
  • Usprawniono zaokrąglanie kwot przy automatycznym księgowaniu różnic kursowych z wycen bilansowych i podatkowych;
  • Usprawniono przenoszenia danych z załącznika PIT-O w deklarację PIT-36 o przenoszenie miesięcy do pliku XML w przypadku, gdy rozliczamy się z współmałżonkiem i w polu małżonka w części E PIT-O nie wpisano ilości miesięcy oraz kwoty za dziecko, a dane te są wprowadzone u podatnika;
  • Usprawniono przenoszenie danych z roku poprzedniego dla e-Sprawozdania Rachunku Zysków i Strat, jeżeli w części F w roku bieżącym są 0;
  • Wyłączono konieczność uzupełnienia tabeli różnic w podatku dochodowym w sprawozdaniu finansowym dla jednostek „mikro” i „małych”;
  • Przywrócono możliwość automatycznego księgowania płatności naszych.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”. Zapraszamy do składania zamówień.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ