Nowa wersja programu DGCS System – 19.14 r190327

Szanowni Państwo, informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 19.14 r190327. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 19.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły księgowe:

  • Dodano możliwość podpisywania e-Sprawozdań Finansowych przy pracy zdalnej przy użyciu aplikacji „Winflector”;
  • Przywrócono ujmowanie remanentów w kosztach narastająco na raporcie „Zestawienie obrotów i zobowiązań podatkowych”.

Moduł Kadry i Płace:

  • Usprawniono dodawanie rachunku w oknie umów cywilnoprawnych. Wyeliminowano sytuację dla niektórych przypadków kiedy to rachunek miał niepoprawny rok.

Moduł Środki Trwałe:

  • Wyeliminowano losowy problem z uruchamianiem modułu.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”. Zapraszamy do składania zamówień.