Nowa wersja programu DGCS System – 19.17 r190410

Szanowni Państwo, informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 19.17 r190410. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 19.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem. Wprowadzono zmiany:

System:

 • Dodano obsługę poczty Apple. Poczta Apple (iCloud) wymaga ustawienia bezpieczeństwa połączenia na START/TLS.

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono uruchamianie programu przy otwartej zakładce przesunięć międzymagazynowych;
 • Usprawniono wystawianie faktury bez VAT (rachunek) w przypadku, gdy wystawimy fakturę na towar akcyzowy ze świadectwem jakości;
 • Usprawniono wystawianie wartościowej korekty faktury zakupu w przypadku, gdy faktura zakupu miała wprowadzony koszt transportu;
 • DGCS System Rozszerzenia – Akcyza węglowa. Dodano możliwość wystawiania korekt sprzedaży na pozycje wystawione z akcyzą;
 • DGCS System Rozszerzenia – Akcyza węglowa. Usprawniono edycję pozycji dokumentów sprzedaży z pozycjami zawierającymi akcyzę;
 • DGCS System Rozszerzenia – synchronizacja ze sklepami internetowymi – dodano dwa nowe parametry synchronizacji zamówień/kontrahentów pozwalające na przeniesienie zarządzania danymi kontrahentów do programu DGCS System: – “Aktualizacja danych istniejących kontrahentów” – jeśli opcja jest wyłączona aktualizacja danych będzie dotyczyła tylko nowych kontrahentów, – “Dane kontrahenta z kartoteki na zamówienie” – jeśli opcja jest włączona na zamówienie będą trafiały dane z kartoteki, jeśli będą w bazie danych, a nie ze sklepu;
 • DGCS System Rozszerzenia – KQS.store – usprawniono obliczanie cen w pozycjach importowanych zamówień.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono prezentowanie danych na deklaracji AKC-WW w przypadku automatycznego księgowania korekt dokumentów z akcyzą.

Moduł Kadry i Płace:

 • Usprawniono eksport i import danych przez plik Excela (XLS) w przypadku, gdy dane wyeksportujemy z jednej bazy, a następnie wybierzemy inną bazę danych i do niej zaimportujemy dane.

Moduł Środki trwałe:

 • Usprawniono eksport i import danych przez plik Excela (XLS) w przypadku, gdy dane wyeksportujemy z jednej bazy, a następnie wybierzemy inną bazę danych i do niej zaimportujemy dane;
 • Zmieniono komunikaty wyświetlane po imporcie środków trwałych z pliku Excela (XLS).

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”. Zapraszamy do składania zamówień.