Nowa wersja programu DGCS System – 19.20 r190529

Szanowni Państwo,

informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 19.20 r190529. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 19.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Dla nowych baz danych ustawiono nową matrycę stawek podatkowych dla urządzeń fiskalnych;
 • Dodano pole z datą VAT w „Kartotece faktur zakupowych”;
 • Przywrócono możliwość wejścia do kartoteki faktur zakupowych w przypadku pracy na bazie bez VAT;
 • Dodano możliwość wystawienia faktury z paragonu w przypadku pracy na bazie bez VAT;
 • Dodano możliwość fiskalizacji paragonów w przypadku pracy na bazie bez VAT;
 • Poprawiono literówkę w słowniku „Definicja towarów” w zakładce „Dane szczegółowe” w opcji „Świadectwo jakości paliw”;
 • Dodano możliwość wpisania wartości „min.” i „max.” na Świadectwie jakości Paliw Stałych;
 • Przy wystawianiu faktur cyklicznych ukryto opcję wystawiania faktur jako wzorzec dokumentu;
 • Zwiększono ilość znaków w nazwie kontrahenta przy realizacji wystawienia faktury z dokumentów WZ;
 • Dodano ostrzeżenie o braku przyczyny korekty podczas wystawiania dokumentu korygującego.

Moduły księgowe:

 • Poprawiono literówkę w słowniku „Wzorców księgowania” w kolumnie „procent kwoty”;
 • Usprawniono wczytywanie wyciągu bankowego z pliku MT-940. W poprzedniej wersji pojawiał się błąd po kliknięciu na nagłówek tabeli wczytywanego wyciągu;

Moduł Kadry i Płace:

 • Dodano import absencji z e-ZLA zarówno z plików XML jak i CSV. Instrukcja importu znajduje się w menu głównym modułu: Plik → Import → Import absencji z e-ZLA → Instrukcja
 • Dodano nowy wzór listy obecności z ewidencją czasu pracy;
 • Dodano możliwość definiowania czasu obowiązywania dla składników płacowych pracownika;
 • Usprawniono okno dodawania składnika definiowalnego poprzez wyeliminowanie komentarza o pustym polu;
 • Zmieniono wzór wydruku „Świadectwa pracy” poprzez usunięcie imion rodziców;
 • Do słownika typów nieobecności dodano następujące nieobecności: – Nieobecność usprawiedliwiona – obniżaj urlopowo – kod ZUS 151, – Nieobecność usprawiedliwiona – nie obniża – kod ZUS 151
 • Usprawniono odświeżanie tabeli absencji po edycji wybranej absencji.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”. Zapraszamy do składania zamówień.