Nowa wersja programu DGCS System – 19.24 r190704

Szanowni Państwo,

informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 19.24 r190704. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 19.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Dodano możliwość ostrzegania o istniejącej już na dokumencie pozycji przy wystawianiu dokumentu.

Moduły księgowe:

  • Dodano możliwość alternatywnego wybrania sterownika PKCS11 dostarczanego przez producenta certyfikatów w systemach operacyjnych Windows.
    Brak możliwości podpisu kartą kryptotgraficzną KIR – „Graphite” został rowiązany dzięki zaangażowaniu i współpracy Pana Andrzeja z firmy ALT Sp. z o.o.

Moduł Kadry i Płace:

  • Usprawniono wydruk listy obecności. Dodano pogrubianie dni wolnych na liście obecności z czasem pracy.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.

Zapraszamy do składania zamówień.