Nowa wersja programu DGCS System – 19.26 r190802

Szanowni Państwo,

informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 19.26 r190802. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 19.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Usprawniono dodawanie rabatu w słowniku Kontrahentów na zakładce Polityka cenowa;
  • Usprawniono wystawianie faktury zakupu z wprowadzonym kosztem transportu;

Moduły księgowe:

  • Zmieniono komunikat ostrzegający, że dokument może juz istnieć w bazie danych;
  • W Księdze Handlowej usprawniono zmianę numeru konta w oknie Narzędzia -> Narzędzia administracyjne -> Plan kont;

Moduł Kadry i Płace:

  • Dodano obsługę zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 roku życia – następuje w roku 2019 po uprzedniej rejestracji w programie wpływu oświadczenia osoby poniżej 26 lat dotyczącego niepobierania zaliczki na podatek w roku 2019;
  • Dodano wydruk wzoru oświadczenia / wniosku osoby w wieku poniżej 26 lat dotyczącego niepobierania zaliczki na podatek w roku 2019 od wynagrodzeń tej osoby;

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.

Zapraszamy do składania zamówień.