Nowa wersja programu DGCS System – 19.27 r190814

Szanowni Państwo,

informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 19.27 r190814. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 19.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

  • Wprowadzono nowy wygląd kasy (wystawianie i kartoteki dokumentów KP / KW).

Moduły magazynowe:

  • Poprawiono literówkę w opcji: Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dokumenty → Korekta paragonu VAT marża;
  • Zmieniono opcję wyświetlania okna „Kartoteka korekt paragonów VAT marża”. W najnowszej wersji kartoteka otwiera się jako zakładka programu;
  • Usprawniono wyświetlanie podsumowania danych na raporcie „Zestawienie sprzed. towarów zwolnionych z akcyzy bez dokumentu dostawy” w przypadku, gdy wystawi się fakturę do paragonu.

Moduł Kadry i Płace:

  • Usprawnienie w widoku tabelarycznym pracownika dotyczące oświadczenia osoby do 26 lat o niepobieraniu zaliczek na podatek dochodowy.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.

Zapraszamy do składania zamówień.