Zaznacz stronę

Nowa wersja programu DGCS System – 19.32 r190916

Szanowni Państwo,

informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 19.32 r190916. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 19.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły księgowe:

  • Na deklaracji PIT-36L obsłużono sytuację, gdy ktoś wpisze wartość „0” w pole 152.

Kadry i Płace:

  • Dostosowano treść świadectwa pracy do nowego wzoru obowiązującego od 07.09.2019 r., z rozróżnieniem na treść pouczenia świadectw pracy sporządzanych przed tą datą i od tej daty;
  • Usprawniono otwieranie okna edycji listy płac w przypadku, gdy użytkownik ma już otwarte to okno;
  • Usprawniono generowanie deklaracji IFT-1/IFR-1R;
  • W wydrukach umów o pracę i aneksach do tych umów wyłączono automatyczne uzupełnianie pola “Pieczęć nagłówkowa pracodawcy”;
  • Wprowadzono możliwość dodania osoby współpracującej do listy płac;
  • Usprawniono możliwość ręcznego wprowadzania wartości podatku dla rachunków umów cywilno-prawnych;
  • Usprawniono mechanizm przeliczania listy płac.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.

Zapraszamy do składania zamówień.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ