Nowa wersja programu DGCS System – 19.36 r191002

Szanowni Państwo,

informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 19.36 r191002. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 19.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Dodano nowy certyfikat do szyfrowania jednorazowego klucza dla serwera testowego JPK;
 • Zmieniono komunikat informujący o wysyłce plików JPK w przypadku, gdy wysyłany JPK nie został zapisany do bazy lub do repozytorium JPK, ale został wysłany na serwer Ministerstwa Finansów.

Moduły magazynowe:

 • Zmieniono podpowiadanie stawki VAT w przypadku edycji faktury zakupu i dodawania pozycji. W aktualnej wersji podpowiadana jest stawka VAT ze słownika „Definicja towarów”;
 • Usprawniono przeliczanie rabatów na dokumentach WZ w przypadku posiadania licencji na moduł „Akcyza węglowa”;
 • Wyłączono automatyczną zmianę nazwy towaru na drukarkę fiskalną przy edycji pozycji sprzedaży;
 • Usprawniono edycję dokumentu WZ z płatnościami w przypadku dodawania kolejnych pozycji na dokument.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono podpowiadanie numeru konta bankowego dla wpłat podatku PIT w przypadku pobierania danych z deklaracji CIT na raporcie „Rozliczenie podatnika”.

Moduł Kadry i Płace:

 • Dodano możliwość wyłączenia stosowania zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 lat w zakresie składników definiowalnych, które pozostają opodatkowane mimo tego zwolnienia.
  Nowe pole „Opodatkowanie mimo ulgi do 26 lat” w oknie Dane → Składniki definiowalne skutkuje naliczeniem zaliczki na podatek (opodatkowaniem) od takich składników, które mają włączone to pole pomimo obowiązywania w stosunku do danej osoby zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 lat.
  Aktualizacja standardowo przyjęła, że od wszelkich zasiłków z ubezpieczeń społecznych (w tym chorobowych), zaliczka na podatek będzie naliczana.
 • Zmieniono okres obowiązywania zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 lat. Zwolnienie będzie stosowane również do przychodów naliczanych (zgodnie z “datą wypłaty”) w dniu 26. urodzin osoby korzystającej z tego zwolnienia;
 • Obniżono procent podatku do 17% dla pierwszego progu podatkowego – nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.
 • Obniżono procent podatku zryczałtowanego do 17% dla umów zlecenia i o dzieło w wartości do 200 zł – nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.
 • Dodano nową wartość kosztów uzyskania przychodów dla pracowników (odpowiednio 250 zł koszty podstawowe oraz 300 zł koszty podwyższone) – nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.
 • Dodano nową wartość kosztów uzyskania przychodów dla kontraktów menadżerskich oraz za pracę w organach stanowiących osób prawnych (250 zł) – nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.
 • Dodano nową wartość ulgi podatkowej stosowanej przy naliczaniu wynagrodzeń pracowniczych (1/12 kwoty zmniejszającej podatek) – nowa wartość obowiązuje od 01.10.2019 r.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.

Zapraszamy do składania zamówień.