Nowa wersja programu DGCS System – 20.03 r191112

Szanowni Państwo,

informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 20.03 r191112. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 20.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

  • Poprawiono komunikat przy instalacji serwera bazy danych Firebird w wersji 3.0.

Moduły magazynowe:

  • Dodano możliwość ustawienia domyślnego typu faktury. Domyślny typ faktury można ustawić w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Wystawianie dokumentów cd. → Domyślny typ faktury (parametr lokalny);
  • Dodano opis typu faktury „Mechanizm podzielonej płatności”, dla baz danych utworzonych w generacji 20;
  • Dodano możliwość wyłączenia dla użytkownika wyświetlania informacji o mechanizmie podzielonej płatności. Można to ustawić w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Wystawianie dokumentów cd. → „Informuj o przestawieniu typu dokumentu na podzieloną płatność (parametr aktualnego użytkownika)”;
  • DGCS System Rozszerzenia. Nowa wersja dodatku synchronizacji z serwisem Allegro – SyncAukcje. Profile synchronizacji podczas aktualizacji zostaną przeniesione jednakże konieczne są dodatkowe czynności związane z aktywacją aplikacji i autoryzacją. Opis zmian w instrukcji dodatku.
    Uwaga! Nowy serwis Allegro zmienia numerację zamówień. Od tej wersji nie będzie już możliwości dodania prefiksów i sufiksów numeru. W związku ze zmianą numeracji prosimy zwrócić uwagę na ponownie pobrane zamówienia jeśli okres synchronizacji wykracza po za dzień. Allegro zmieniło też znaczenie statusów zamówień. Zmiana synchronizatora jest konieczna z uwagi na stopniowe wyłączanie przez Allegro funkcjonalności starego serwisu API.

Moduły księgowe:

  • Usprawniono działanie kursora w przypadku dodawania wpisu. Przy dodawaniu wpisu dla należności i zobowiązań kursor pojawia się w terminie płatności, a dla płatności w polu wyszukiwania „CFT”.

Moduł Kadry i Płace:

  • Uaktualniono opisy kodów tytułów ubezpieczenia dla kodów: 0510 i 0540;

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Zapraszamy do składania zamówień.