Nowa wersja programu DGCS System – 20.07 r191202

Szanowni Państwo,

informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 20.07 r191202. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 20.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Zmieniono nazewnictwo „Konto” na „Konto bankowe” podczas wprowadzania wyciągu bankowego;
 • Dodano możliwość automatycznego wylogowania użytkownika po czasie bezczynności. Opcja dostępna w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry pracy → „Ilość minut automatycznego wylogowania (0 – brak wylogowania)”.

Moduły magazynowe:

 • Dodano możliwość generowania pliku JPK FA (3);
 • Do wewnętrznego pliku XML dla dokumentu MM dodano przenoszenie terminów przydatności do spożycia i numerów partii;
 • Dodano przenoszenie konta sprzedającego przy wystawianiu FZ z PZ.

Moduły księgowe:

 • Dodano możliwość automatycznego księgowania danych z pliku JPK FA (3);
 • Dodano wizualizację danych wygenerowanych w JPK FA (3) w formie tabelarycznej;
 • Zmieniono opis kolumny w oknie „Wybierz paczkę”.

Kadry i płace:

 • Poprawiono wartość początkową ulgi podatkowej dla nowych baz;
 • Usprawniono generowanie dokumentu RCA dla pracownika mającego wiele wersji.

Środki Trwałe:

 • Ukryto opcję „Amortyzacja generacja 8 i starsze” (dostępną w menu „Plik”).

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.