Nowa wersja programu Kadry Płace i ZUS PRO 9.5.8.39 – zmiany związane z nowelizacją Kodeksu pracy

Szanowni Państwo, informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.5.8.39 i uwzględnia między innymi: zmiany związane z nowelizacją kodeksu pracy rozszerzające funkcjonalności Menadżera dokumentów kadrowych oraz modyfikujące zakres gromadzonych danych osobowych, a także dostosowujące wzór świadectwa pracy. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji od 9.5.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem. Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian.

Nowości:

  • Możliwość rejestracji w oknie “Kadry → Menadżer dokumentów kadrowych” wydzielonych części pracowniczych akt osobowych w ramach głównych części A; B; C; D;
  • Na wydruku numeracji akt osobowych dostępnym w oknie “Kadry → Menadżer dokumentów kadrowych” wydzielone części pracowniczych akt osobowych drukowane są na osobnych kartach w ramach głównych części A; B; C; D.

Zmiany:

  • Wzmocniono obowiązek wymiany hasła przy wejściu do programu w przypadku przekroczenia okresu obowiązywania hasła;
  • Zmiana wydruku “Świadectwa pracy” z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy od 5/2019 oraz nowym wzorcem “Świadectwa pracy” przez usunięcie imion rodziców;
  • W kwestionariuszach dostępnych w oknie “Dane pracownika” w sekcji “Wydruki” przez dostosowanie ich do zmian w Kodeksie pracy od 5/2019 w zakresie ograniczenia rodzaju danych osobowych zbieranych przez pracodawcę.

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację.

Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.