Zaznacz stronę

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO.

Wersja posiada numer 9.6.5.42 i modyfikuje głównie obsługę procesów PPK.

Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji od 9.6.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.

Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian.

Nowości:

1.W oknie PPK w zakładce ‘Ewidencja pracowników’ przy ustawieniu prezentacji danych za pomocą wyboru ‘Pracownicy z nieustalonym statusem PPK’ będą pomijane osoby zwolnione – to jest osoby którym przypisano Typ pracownika ‘Osoba zwolniona’ (stosownie do ustawienia w oknie ‘Dane pracowników’ w polu ‘Typ pracownika’).

2.Automatyczne podwyższanie składki (wpłaty) podstawowej uczestnika PPK wynikającej z rachunków do umów cywilnych (zleceń / rady nadzorczej) do poziomu 2%, w przypadku gdy uczestnik wcześniej zadeklarował obniżenie tej składki (w przedziale miedzy 0,5% a 2%), przychód osoby (podstawa naliczenia wpłaty) przekroczył wartość 120% minimalnego wynagrodzenia w liczonym miesiącu.

3.W raporcie ZUS RCA w sekcji III B pole nr 27 wykazywana jest suma wartości ‘Wpłata podstawowa zatrudniającego do PPK’ oraz ‘Wpłata dodatkowa zatrudniającego do PPK’, które zostały naliczone w miesiącu za który dokonuje się eksportu RCA (na tej same zasadzie co składki ZUS – wg metody kasowej w kwestii momentu wypłaty wynagrodzenia, a tym samym z pominięciem kwestii daty wpłaty składek do Instytucji Finansowej).

4.W raporcie / wydruku ‘Zestawienie składek ZUS i PIT’ wykazywane są składki (wpłaty) na PPK z podaniem wartości za miesiąc dla którego robiony jest raport z podziałem w poszczególnych wierszach na sposoby finansowania (uczestnik / podmiot zatrudniający), jak również na typ (podstawowe / obowiązkowe) oraz ze wskazaniem w wydruku numeru konta a także terminu wpłaty do Instytucji Finansowej.

5.Przychód osoby zatrudnionej z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, a wynikający z umów cywilnych (jako przychody nie będące przychodami z tytułu zatrudnianie pracowniczego) wykazywane są w kartach przychodów osoby oraz w deklaracji PIT11 w wierszu dotyczącym przychodów z umów zlecenia.

Zmiany:

1.W pliku rejestracyjnym PPK zawierającym dane o uczestnikach PPK zgłaszanych do Instytucji finansowej w ramach zawarcia umowy o prowadzenie dane adresowe ułożone zostały w kolejności wymaganej przez jednego z agentów transferowych obsługujących niektóre instytucje finansowe.

Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.

Zapraszamy do składania zamówień.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ