Informujemy, że ukazała się wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO z kolejnymi zmianami dotyczącymi roku 2020.
Wersja posiada numer 9.7.1.9 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników programu w wersji 9.7.0.0. Dla wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem. Nowa wersja wprowadza obsługę MIKRORACHUNKU PODATKOWEGO. Ponadto rozwijane są zagadnienia stosowania w roku 2020 ulgi podatkowej dla osób do 26 roku życia. Umożliwia ona przygotowanie eksportów do e-deklaracji podatkowych obowiązujących w 2020 roku w zakresie eksportu danych do aktywnych formularzy PDF dla deklaracji PIT-4R (9); PIT-8A (8) oraz IFT-1R (15) (aktualnie bez PIT-11 (25), formularz jest w fazie testów). Nowa wersja zawiera także wiele innych zmian, nowości oraz udogodnień.

Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian.

Wprowadzone nowości:

 • Możliwość zarejestrowania w danych firmy tzw. Mikrorachunku – to jest numeru rachunku bankowego wykorzystywanego do rozliczeń z Urzędem Skarbowym od 01.01.2020 r. Mikrorachunek można zarejestrować w oknie: Konfiguracja → Dane firmy w zakładce ‘Urząd skarbowy i ZUS’ w polu ‘Mikrorachunek podatkowy’;
 • Przy rejestracji Mikrorachunku podatkowego program weryfikuje zgodność numeru rachunku z NIPem firmy;
 • Mikrorachunek podatkowy będzie używamy na wydruku ‘Zestawienie składek ZUS i PIT’ oraz w oknie ‘Przelewy’ do drukowania przelewów na podatek za:
  – Deklarację PIT-4R;
  – Podatek od umów zlecenia;
  – Podatek zryczałtowany.
 • Wydruk WNIOSKU dla osoby do 26 lat w sprawie pobierania zaliczki na podatek w roku 2020 i kolejnych latach;
 • Dla osób w wieku do 26 roku życia (porównując datę wypłaty listy płac z datą urodzin) wprowadzono składniki płacowe odpowiadające za naliczenia przychodów, dochodów oraz podatków, a także składek z uwzględnieniem ulgi podatkowej dla wieku do 26 lat. Składniki będą konieczne dla liczenia w 2020r. płac, podatków oraz innych elementów z nimi związanych w sytuacji przekroczenia limitu tej ulgi oraz przekroczenia wieku uprawniającego do korzystania z tej ulgi. Nowe składniki dostępne są w grupie składników ‘Podatki’. Składniki te naliczają się automatycznie dla osób w wieku do 26 lat. Tymi składnikami są:
  – Przychód zwolniony OBNIŻENIE osoba do 26 lat;
  – Przychód autorski OBNIŻENIE osoba do 26 lat;
  – Koszty OBNIŻENIE osoba do 26 lat;
  – Koszty autorskie OBNIŻENIE osoba do 26 lat;
  – Dochód OBNIŻENIE osoba do 26 lat;
  – Składki ZUS osoba do 26 lat;
  – Podstawa naliczenia podatku OBNIŻENIE osoba do 26 lat;
  – Naliczony podatek OBNIŻENIE osoba do 26 lat;
  – Składka zdrowotna Odliczana OBNIŻENIE osoba do 26 lat;
  – Naliczony podatek minus zdrowotne OBNIŻENIE osoba do 26 lat;
 • Nowe składniki liczone dla osób do 26 lat odpowiadające za naliczenia przychodów, dochodów oraz podatków, a także składek ZUS, służące do obniżania (zerowania) odpowiednich pozycji poszczególnych składników na listach płac domyślnie dostępnych w programie jako wzorce list płac;
 • We wzorcach edytowalnych list płac wprowadzono nowe składki dla osób do 26 lat. Warunkiem użycia składników na wydrukach jest zaimportowanie nowych wzorów list płac;
 • Alert przy naliczaniu wynagrodzeń pracowniczych albo rachunku do umowy zlecenia dla osób, które w miesiącu wypłaty wynagrodzeń (wg definicji okresów płacowych) kończą 26 lat. W zależności od konkretnej daty wypłaty program nalicza albo nie nalicza zaliczek na podatek;
 • Deklaracja PIT-4R (9) obowiązująca od 2020 w formie eksportu do pliku typu XML w celu importu do aktywnej deklaracji w formacie PDF udostępnianej przez Ministerstwo Finansów do obsługi e-deklaracji;
 • Deklaracja PIT-8AR (8) obowiązująca od 2020 r. w formie eksportu do pliku typu XML w celu importu do aktywnej deklaracji w formacie PDF udostępnianej przez Ministerstwo Finansów do obsługi e-deklaracji;
 • Deklaracja IFT-1R (15) obowiązująca od 2020 r. w formie eksportu do pliku typu XML w celu importu do aktywnej deklaracji w formacie PDF udostępnianej przez Ministerstwo Finansów do obsługi e-deklaracji, a także w celu wydruku deklaracji dla zatrudnionego;
 • Możliwość grupowej (dla wielu osób w bazie) zmiany ustawienia w polu ‘Typu pracownika’ w oknie ‘Dane pracownika’ na typy ‘Osoba zwolniona’ w obu polach dot. ‘Typ pracownika’ – zmiana jest możliwa dla aktywnej grupy osób w oknie ‘Kadry → Operacja grupowe’ za pomocą polecenia ‘Przenieść do Osób zwolnionych’.

Wprowadzone modyfikacje:

 • W wydruku ‘Informacja o długości przechowywania dokumentów pracowniczych’ – ilość lat dla osoby ponownie zatrudnionej od 2019 jest proponowana w wielkości 10 lat;
 • Przelewów elektronicznych Elixir-0 (zapis do pliku) z danymi adresowymi oraz nazwami o dłuższych nazwach.

Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.
Zapraszamy do składania zamówień.