Zaznacz stronę

Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO z pierwszymi zmianami dotyczącymi roku 2020.

Wersja posiada numer 9.9.0.5 i jest płatna dla wszystkich użytkowników programu (cennik). Wprowadza pierwsze zmienne finansowe oraz święta na rok 2021. Ponadto umożliwia wydruki nowych wzorów deklaracji PIT-4R wer.10 oraz PIT-8A wer.9, a także PIT-11 wer.26 obowiązujących dla dochodów 2020 rok. Zawiera również wiele innych zmiany, nowości oraz udogodnień automatyzujących codzienną pracę.

Wprowadzone nowości:

 • Zmienne finansowe obowiązujące od 01.12.2020 r. oraz od 01.01.2021 r., których wartość jest znana na moment wydania wersji;
 • Uwzględnianie minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenie obowiązującej w 2021r. polegające na sprawdzaniu wartości wynagrodzenia przy rejestrowaniu umów zlecenia oraz przy rejestrowaniu rachunków do umów zlecenia;
 • Wprowadzono wartość progu podwyższenia obniżonej wpłaty uczestnika do PPK obowiązującej w 2021r. (podstawa = 3360 zł);
 • Wprowadzono daty świąt obowiązujących w 2021 r.
 • Przedłużono domyślne stosowanie ‘Ulgi 26 minus’ dla osób, które do dnia wypłaty (wg ustawień daty wpłaty w definicji okresów rozliczeniowych) nie ukończyły 26 roku życia, przez nienaliczanie zaliczki na podatek. ‘Ulga 26 minus’ jest uwzględniana do wartości przychodu w roku (narastająco) odpowiadającego kwocie 85.528 zł;
 • Możliwość ustawienia pobierania zaliczki na podatek mimo objęcia osoby ‘Ulgą 26 minus’ – ustawienie na wniosek z możliwością zaznaczenia daty wniosku oraz miesięcy obowiązywania w okresie 2021 r. (parametry ustawiane w oknie Pracownik / Bank – Urząd skarbowy – Podatek);
 • Dodano wydruk deklaracji PIT-4R wer.10 obowiązującej dla dochodów roku 2020;
 • Przygotowano eksport danych do PIT-4R wer.10 przez plik wymiany danych w celu wysłania e-deklaracji przez aktywny formularz PDF dostępny na stronie Ministerstwa Finansów (wg schematu obowiązującego w dniu wydania wersji);
 • Przygotowano eksport danych do PIT-4R wer.10 przez plik wymiany danych w celu wysłania e-deklaracji przez moduł Zbiorczych e-Deklaracji;
 • Dodano wydruk deklaracji PIT-8AR wer.9 obowiązującej dla dochodów roku 2020;
 • Przygotowano eksport danych do PIT-8AR wer.9 przez plik wymiany danych w celu wysłania e-deklaracji przez aktywny formularz PDF dostępny na stronie Ministerstwa Finansów (wg schematu obowiązującego w dniu wydania wersji);
 • Przygotowano eksport danych do PIT-8AR wer.9 przez plik wymiany danych w celu wysłania e-deklaracji przez moduł Zbiorczych e-Deklaracji;
 • Dodano wydruk deklaracji PIT-11 wer.26 obowiązującej dla dochodów roku 2020;
 • Przygotowano eksport danych do PIT-11 wer.26 przez plik wymiany danych w celu wysłania e-deklaracji przez aktywny formularz PDF dostępny na stronie Ministerstwa Finansów (wg schematu obowiązującego w dniu wydania wersji);
 • Przygotowano eksport danych do PIT-11 wer.26 przez plik wymiany danych w celu wysłania e-deklaracji przez moduł Zbiorczych e-Deklaracji;
 • W oknie ‘Kalendarz – detale’ przy definiowaniu harmonogramu czasu pracy dodano sygnalizowanie w planowanym kalendarzu przekraczania norm ilości godzin / dni do przepracowania w porównaniu do wartości wynikających z ilości godzin / dni roboczych w normie czasu pracy;
 • W oknie ‘PPK’ w zakładce ‘Ewidencja pracowników’ dopisano możliwość eksportu (zapisanie) do schowka danych w zakładce ‘Ewidencja pracowników’. Eksport realizuje się przez podwójne kliknięcie w listę (w miejsce) gdzie są dane eksportowane, a następnie przez “Wklejane” w otwartym arkuszu kalkulacyjnym (Excel) albo w pliku tekstowym (Notatnik / WORD);
 • Rozszerzono naliczanie wpłat PPK w zakresie wynikającym z umów cywilnych (zlecenia / kontrakt menadżerski / rada nadzorcza) o osoby które przekroczyły w roku kalendarzowym maksymalną podstawę naliczenia składek ZUS;
 • Wprowadzono transparentność procesu ‘Zwolnienie uczestników’ dla liczenia wpłat PPK, co oznacza, że wprowadzenie status PPK ‘Zwolniony’ albo ‘Do zwolnienia’ (po zakończeniu procesu ‘Zwolnienie uczestnika’ przez wyeksportowanie do IF deklaracji o zwolnieniu) nie ogranicza / nie wyłącza liczenia wpłat do PPK pomimo zwolnienia.

Wprowadzone modyfikacje:

 • Zmieniono wartość progu kosztów autorskich w umowach cywilnych uwzględniając limit odpowiadający progowi podatkowemu;
 • W oknie ‘Kalendarz – detale’ przy definiowaniu harmonogramu czasu pracy uwzględniono ustawienie ‘Godzinowego sposobu liczenia czasu pracy’ (domyślnie ustawiony jest dziesiętny system liczenia czasu pracy).

Dodatkowo chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę i przypomnieć o wymogach pracy na najnowszej wersji SQL, prosimy przed instalacją Kadr i Płac ZUS PRO sprawdzić i ewentualnie podnieść wersję SQL do wymaganej. Sprawdź JAK.

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ