Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.24.8.21.
Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.24.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wersja zawiera aktualizuje wartości zmiennych finansowych, wprowadza mechanizm nazywania wydruków generowanych za pomocą szablonów definiowanych, modyfikację dynamicznego zwiększania lub skracania wysokości pola dotyczącego wynagrodzenia na wydruku umowy o pracę, a ponadto wersja zawiera wcześniej opublikowane zmiany, a także inne nowości oraz udogodnienia.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

  • Dodano nową zmienną finansową obowiązującą od 01.03.2024 r., dotyczącą: ‘Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z poprzedniego kwartału’;
  • Dodano nową zmienną finansową obowiązującą od 01.04.2024 r., dotyczącą: ‘Wskaźnika waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego’;
  • Mechanizm nazywania wydruków generowanych z wykorzystywaniem funkcji: ‘Szablony definiowane’ dostępnej w Menu: System → Wzory druków → w Widok: ’Szablony definiowane’, w taki sposób, że wygenerowany plik edycyjny z dokumentem (przygotowanym do dalszej edycji dokumentu za pomocą edytora tekstu lub wydruku tego dokumentu) zostanie przygotowany w schemacie nazwy: Nazwisko_Imię (z danych osoby) _ Nazwa_firmy (z dane firmy) _ Nazwa_dokumentu (z nazwy wzoru / szablonu, z którego generowany jest wydruk);
  • Wykazywanie na kartach wynagrodzeń z tytułu płac oraz łącznych przychodów oznaczanych jako ‘Przychód do PIT-8C / PIT-11 z art.20 ust.1 ustawy’ z uwzględnieniem metody kasowej;
  • Dodano mechanizm automatycznego uzupełniania „zerami” pola 'Potrącenia inne’ w oknie 'Rachunki’ w sytuacji, gdy pole to na skutek usunięcia przez użytkownika wartości pozostaje puste, co mogło powodować blokowanie wydruków np. list płac;
  • W Menu: ‘Konfiguracja → Dla aktualnej firmy → Inne’ dodano zakładkę ‘Wydruk/Email’ odpowiadającą za konfigurację możliwości wysyłania wydruków w załączeniu do e-mail dokonywane bezpośrednio z programu. Pełna konfiguracja tej zakładki aktywuje 4-tą opcję w oknie: ‘Generowania wydruków’ pozwalającą na generowanie wydruków z programu w formie PDF załączonych do e-mail;
  • Umożliwiono wysyłanie wydruków w formacie PDF w załączeniu do e-mail dokonywane bezpośrednio z programu – pod warunkiem pełnego skonfigurowania tej możliwości w zakładce ‘Wydruk/Email’ w oknie konfiguracji ustawień dla aktualnej firmy.

Wprowadzono zmiany:

  • Zmieniono sposób ustalania dynamicznej wysokości pola wynagrodzenie w wydruku ‘Umowy o pracę’ w taki sposób, że po ostatniej linii z tekstem, dodawana jest dodatkowa pusta linia w celu ustalenia odpowiedniej wysokości pola ‘Wynagrodzenie’ w wydruku ‘Umowy o pracę’;
  • Przy liczeniu składnika ‘Ekwiwalentu za urlop’ rozszerzono do 48 miesięcy wstecz miesiące, w których poszukiwane są składniki zmienne uwzględniane za poprzednie miesiące, w sytuacji gdy zmienna finansowa ‘Ekwiwalent za urlop – wyłącznie miesiące bezpośrednio poprzedzające naliczenie’ (z grupy ‘Współczynniki/Ustawienia’) ma przyjętą wartość = 0 (czyli wartość logiczną NIE).

Pobierz aktualizację do najnowszej wersji

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.