Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.23.5.26.
Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.23.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Nowa wersja zawiera między innymi: wzory druków informujących o Autozapisie w PPK, zmiany w wydrukach IRUA / IMUA oraz na kartach przychodów, a także zawiera wiele innych zmian i nowości oraz udogodnień.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

 • Udostępniono wydruki ‘Informacji o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK’ w ramach autozapisu w roku 2023 w opcji z podpisem Zatrudniającego oraz bez tego podpisu – dostępne w oknie ‘PPK’. Wydruki powstają dla zatrudnionych osób oraz dla osób z aktywnymi umowami cywilnymi, które to osoby mają zarejestrowany aktywny status PPK: REZYGNACJA albo DO REZYGNACJI albo NIE OBJĘTY. W przypadku innych osób program zadaje pytanie czy generować wydruk dla takie osoby;
 • Udostępniono wydruki ‘Informacji o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK’ w oknie PPK’ są dostępne do drukowania w ramach aktywnego Działu (wybranej Grupy osobowej) przez wskazanie w oknie ‘Generowanie wydruku’ w zakładce ‘Kryteria’ aktywnej grupy osobowej;
 • Dodano nowy wzór wydruku ogólnej ‘Informacji o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK’ w ramach autozapisu w roku 2023 – w wersji z możliwością edycji przez użytkownika dostępny we ‘Wzory dokumentów’;
 • Dodano nowy wzór wydruku ‘Informacji o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK’ w ramach autozapisu w roku 2023 o treści rozszerzonej dedykowany dla osób do 55 roku życie w wersji z możliwością edycji przez użytkownika dostępny we ‘Wzory dokumentów’;
 • Dodano nowy wzór wydruku ‘Informacji o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK’ w ramach autozapisu w roku 2023 dedykowany wyłącznie dla osób, które ukończyły 55 rok życia w wersji edytowalnej do przez użytkownika dostępny we ‘Wzory dokumentów’;
 • Dodano alert w przypadku grupowego definiowania ’ULGI PODATKOWEJ’ w wartości ZEROWEJ za pomocą kreatora ‘Tworzenie standardowej definicji płac’ – domyślnie program proponuje, żeby nie dodawać takiej wartości Ulgi przy grupowym definiowaniu płac;
 • W przypadku wystawiania faktur VAT jako rozliczeń dla umów cywilnych, na dokumencie faktury pominięto numer PESEL wystawcy;
 • Umożliwiono zapisanie w oknie ‘Historii zatrudnienia’ bardzo długiej nazwy pracodawcy, także obecnego dla którego tworzony jest wpis automatyczny.

Wprowadzono zmiany:

 • Na wydrukach IRUA / IMUA – w zakresie odrębnych sekcji dotyczących danych z umów cywilnych dodano wiersze dot. podstawy i składki zdrowotnej;
 • Na wydruku ‘KARTA WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKA …‘ w kolumnie ‘Przychód’ wykazuje się wartość składników które w polu: ‘Traktuj jako’ mają wartość ‘Przychód do PIT-8C / PIT-11 z art.20 ust.1 ustawy’;
 • Na wydruku ‘ PODSUMOWANIE KART WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW …‘ w kolumnie ‘Przychód’ wykazuje się wartość składników które w polu: ‘Traktuj jako’ mają wartość ‘Przychód do PIT-8C / PIT-11 z art.20 ust.1 ustawy’.

Pobierz aktualizację do najnowszej wersji

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.