Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.23.14.58.
Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.23.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.
Nowa wersja uwzględnia zmiany wprowadzane w przepisach w 7/2023, m.in. w zakresie sprawdzania stosowanie minimalnej stawki wynagrodzenia z umów zlecenia obowiązującej od 7/2023.
Aktualizacja zawiera także wiele innych zmian i nowości oraz udogodnień.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

  • Uwzlęgnianie minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń obowiązującej od 01.07.2023r. polegające na sprawdzaniu wartości wynagrodzenia przy rejestrowaniu umów zlecenia oraz przy rejestrowaniu rachunków do umów zlecenia;
  • W PIT11 wer.29 rozszerzono prawidłowe uwzględnienie przekraczanie limitu przychodu w kwocie 85528 zł z tytułu ‘Ulgi 26-minus’ albo ‘Zerowego PIT-a’, w sytuacji gdy na liście płac przekraczającej ten limit występują zarówno zasiłki macierzyńskie jak i inne przychody (wynagrodzenia);
  • Przygotowanie słownika tytułów ubezpieczeń do planowanego rozszerzenia kodów tytułów ubezpieczeń;
  • Przygotowanie słownika kodów nieobecności (oraz przerw w opłacaniu składek / zasiłków) do planowanego rozszerzenia kodów tych nieobecności – przy czym nowe kody powinny być wybierane do użycia dopiero po ich wprowadzeniu do stosowania w komunikacji z Programem Płatnik.

Wprowadzono zmiany:

  • Umożliwiono przenoszenie na wydruk umowy cywilnej dłuższych tematów umowy z możliwością przenoszenia treści do kolejnych wierszy oraz wypunktowania składowych tematu umowy;
  • Przy generowaniu Świadectwa Pracy – zaktualizowano podstawę prawną urlopu bezpłatnego przy zbiegu (występowaniu równoczesnym) z nieobecnością ‘Ćwiczenia wojskowe’;
  • Rozszerzono możliwości występowania na liście płac osób ze znakami specjalnymi w imionach oraz nazwiskach (zabezpieczono przed możliwością wystąpienia błędu przy sporządzaniu wydruku listy płac).

Pobierz aktualizację do najnowszej wersji

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.