Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.24.2.7.
Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.24.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Nowa wersja dodaje wzorcowe definicje potrąceń komorniczych obowiązujących w okresie od 1/2024 do 6/2024 przy uwzględnieniu nowej wartości płacy minimalnej oraz ustawień podatkowych (koszty / ulga podatkowa), a także ewentualnych naliczeń PPK, wersja poprawia uwzględnianie wartości ulgi podatkowej dla umów cywilnych przy zarejestrowanym i obowiązującym dla zleceniobiorcy wniosku ‘Ulga podatkowa dla umów cywilnych’, a ponadto wersja zawiera wcześniej opublikowane zmiany, nowości oraz udogodnienia.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

 • Dodano wzorcowe składniki potrąceń komorniczych obowiązujące w okresie od 1/2024 do 6/2024 w odniesieniu do Minimalnej płacy obowiązującej w tym okresie. Składniki zostały przygotowane do zdefiniowania w siatce płac pracownika (Menu: Płace /Definiowanie / Płace pracownika), a które zostały udostępnione w grupie składników płacowych o nazwie ‘Potrącenia’. Nazwy składników wskazują na okres stosowania danego składnika oraz na zakres ustawień podatkowych (‘Koszty uzyskania przychodu’ zwykłe / podwyższone albo stosowanie ‘Ulgi podatkowej’, względnie pomijanie tej ulgi, względnie stosowanie Ulgi 26-minus albo Zerowych-PITów), są to:
  1) komornik 24od1do6_zwyk.koszty,
  2) komornik 24od1do6_koszty.podw,
  3) komornik 24od1do6_zwyk.koszty_bez_ulgi,
  4) komornik 24od1do6_koszty.podw_bez_ulgi,
  5) komornik 24od1do6_os26_minus_zero_PIT’.

Wprowadzono zmiany:

 • Poprawiono mechanizm pobierania wartości ulgi podatkowej dla umów cywilnych przy zarejestrowanym i obowiązującym dla zleceniobiorcy wniosku ‘Ulga podatkowa dla umów cywilnych’ przez odpowiednie oznaczenie separatora dziesiątego (wartości po przecinku).

Pobierz aktualizację do najnowszej wersji

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.