Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.23.12.52.
Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.23.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.
Nowa wersja w umowie na okres próbny pozwala na wyodrębnione zaznaczenie ‘Długości czasu umowy na czas określony po okresie próbnym’, a ponadto dodaje zmienną finansową oraz wzory definicji składników płacowych dotyczących potrąceń komorniczych obowiązujące od 7/2023 r. kontynuuje uwzględnianie nowych zasiłków macierzyńskich i rodzicielskich w kolejnych raportach generowanych z programu.
Aktualizacja zawiera także wiele innych zmian i nowości oraz udogodnień. 

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

  • Dodano nową zmienną finansową obowiązującą od 01.07.2023 r., dotyczącą: ‘Wskaźnika waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego’;
  • Rozszerzono obsługę umów o pracę na okres próbny przez możliwość wpisania ‘Długości czasu umowy na czas określony po okresie próbnym’. Do tej obsługi przewidziano pole ‘Długość czasu określ. po okr. próbnym’ w oknie ‘Umowy o pracę’ w zakładce ‘Wyjątki’. Treść nowego pola przenoszona na wydruk do nowego punktu wydruku o numerze 5, przy czym dotychczasowy punkt numer 5 w umowach o pracę na okres próbny stał się punktem numer 6;
  • Dodano przykładowe definicje 5 składników z potrąceniami komorniczymi obowiązującymi od 7/2023 r. Składnik są dostępne w oknie ‘Składniki płacowe’ w grupie ‘Potrącenia’ i zostały oznaczone jako: ‘komornik 23od7do12…’ z dalszym opisem wskazującym, który ze składników ma być stosowany dla określonej osoby (z uwzględnieniem ewentualnie podwyższonych kosztów uzyskania albo stosowanie lub nie ‘Ulgi podatkowej 300 zł’, stosowanie lub nie zwolnienia od podatku dla osób 26 minus oraz osób stosujących ‘Zerowy’ PIT);
  • Umożliwiono wyłączenie wyboru (zawartości) pola ‘Bank pracownika’ w oknie: ‘Pracownik-Bank, Urząd Skarbowy, Podatek’. W tym celu należy z listy pozycji wybrać pozycję ‘Brak’ dostępną na dole listy. Wybór ‘Brak’ spowoduje, że przy tworzeniu ‘Rachunków’ do umów cywilnych jako forma płatności będzie podpowiadana ‘Gotówka’ więc wynagrodzenie nie będzie kierowane do przelewu;
  • W PIT-11 wer.29 rozszerzono prawidłowe uwzględnienie zasiłków macierzyńskich z tytułu nowych rodzajów zasiłków wprowadzonych od 4/2023 r. takich jak: Zasiłek macierzyński 81,50%; Zasiłek macierzyński 81.5% wyrównanie; Zasiłek rodzicielski 70%; Zasiłek rodzicielski 81,50%; Zasiłek rodzicielski wyrównanie 70%; Zasiłek rodzicielski wyrównanie 81.5%;
  • Na wydruku ‘Karty zasiłkowej’ uwzględniono nowe rodzaje zasiłków macierzyńskich i rodzicielskich wprowadzonych od 4/2023 r.

Wprowadzono zmiany:

  • Przy dwóch lub więcej wypłatach (listach płac) w miesiącu w celu prawidłowego zaokrąglenia do 1 zł ‘Podstawa naliczenia podatku’ obliczana jest z sumy składników uwzględnianych do wyliczenia tej podstawy z list płac wcześniejszych oraz obecnej oraz pomniejszana o wartość wcześniej obliczonej tej podstawy;
  • Rozszerzono zakres danych pobieranych z okna ‘SWZ’, które są uwzględniane przy generowaniu wydruku ‘SWZ uproszczony’.

Pobierz aktualizację do najnowszej wersji

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.