Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.2.6.25 i uwzględnia m.in.: nową zmienną finansową, nowy eksport do raportu GUS Z-12 z danymi za rok 2016, wydruk deklaracji PIT-2 v5.

Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 9.2.0.0. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.
Poniżej przesyłamy szczegółowy wykaz zmian:

  • Dodano wartość zmiennej finansowej obowiązującej od 01.04.2017;
  • Dodano nowy wzór formularza PIT-2 wer.5 (w Menu: Deklaracje / PIT );
  • W wydrukach tworzonych wg wzorców definiowanych przez użytkownika umożliwiono zdefiniowanie na wydruku pełnej DATY PROGRAMOWEJ; tylko ROKU zgodnego z datą programową oraz tylko ROKU zgodnego z datą systemową systemu operacyjnego;
  • Wprowadzono nowy kod przyczyny wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników (kod o wartości 800);
  • Umożliwiono eksport danych dla sprawozdania GUS Z-12 dostosowując go do standardów koniecznych dla sprawozdania za rok 2016, przy zastosowaniu oprogramowania udostępnianego przez GUS dla wykonania importu oraz losowania pracowników w trybie off-line;
  • W wydrukach ‘ZAŚWIADCZENIA o zarobkach z umowy zlecenia’ zmieniono treść dostosowując do charakteru wydruku;
  • Przy sporządzaniu świadectwa pracy – umożliwiono przygotowanie świadectwa nawet przy braku wpisania w bazie danych adresowych firmy (pracodawcy).

Aktualizację Zbiorcze e-Deklaracje i JPK dla DOS – 17.09 można pobrać ze strony: dgcs.pl