Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO z kolejnymi z zmianami dotyczącymi roku 2022 związanymi ze stosowaniem Polskiego Ładu przy naliczeniu wynagrodzeń oraz składek ZUS, a także posiada nowy wzór PIT-2 wer.8.
Wersja posiada numer 9.11.11.67 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.11.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

 • Dodano nową zmienną finansową obowiązującą od 01.06.2022 r. a dotyczącą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
 • Dodano wydruk nowego wzoru PIT-2 wer.8 (dostępny w Menu: Deklaracje → PIT);
 • Umożliwiono wyświetlanie danych w oknie: ‘Płace / Przedsiębiorcy-przychody’ w Trybie: ‘Lista’;
 • Rozszerzono zakres umów cywilnych, do których wynagrodzeń (naliczenia rachunków) ma zastosowanie zasada nieobniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek.

Wprowadzono zmiany:

 • Zmodyfikowano treść wzorcowej umowy zlecenia;
 • Zmieniono zakres eksportu do RSA danych o okresach chorobowych dla osoby z zaznaczeniem w siatce płac ‘Zasiłek wypłaca ZUS’ w przypadku firmy uprawnionej do wypłaty zasiłków;
 • Składki ZUS (w tym na Fundusz Pracy) osoby o statusie ‘Wspólnik’ są pomijane z eksportu do DRA zawierającego składki osób zatrudnionych w spółce;
 • Zablokowano możliwość wklejania informacji o ujemnych wartościach przychodów i dochodów do okna ‘Przedsiębiorcy – dochody’;
 • Zmieniono mechanizm naliczenia (względnie usuwania naliczenia) Ulgi dla klasy średniej na drugiej i kolejnej liście płac występującej w jednym miesiącu oraz rozwiązano dalsze problemy wynikające z takich sytuacji;
 • Zmieniono mechanizm naliczenia zaliczki na podatek wg zasad z 2022 albo 2021, w sytuacji gdy w jednym miesiącu występują dwie i więcej list płac, oraz gdy na wcześniejszej liście stosowano inne zasady niż zasady, które powinny być zastosowane dla sumy wynagrodzeń w miesiącu;
 • Naliczenie składnika ‘Podstawa zdrowotna’ oraz składek zdrowotnych uzupełniono o wartości składników takich jak ‘Wynagrodzenie chorobowe’ (podlegających wyłączeniu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz podatkowemu) dot. pracowników pracujących w oddelegowaniu za granicą, w sytuacji gdy wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane pracownikowi na tej samej liście płac co wynagrodzenie za pracę w oddelegowaniu z zastosowaniem mechanizmów obniżających podstawy naliczenia składek ZUS z uwagi na równowartości diet wynikającą z pobytu za granicą.

 

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.