Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO ze zmianami w Polskim Ładzie obowiązującymi przy naliczaniu wynagrodzeń od 01.07.2022 r. a także w zakresie eksportu do PFRON SODiR.
Wersja posiada numer 9.11.12.72 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.11.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

 • Dodano zmienną finansową obowiązującą od 01.07.2022 r. dotyczącą waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego;
 • Dodano zmienne finansowe obowiązujące od 01.07.2022 r. wprowadzane w ramach zmian w Polskim Ładzie:
  1) Procent podatku w wysokości 12%,
  2) Ulga podatkowa w wysokości 300 zł,
  3) Kwota wolna od podatku w wysokości 3600 zł.
  Nowe zmienne mają zastosowanie przy liczeniu list płac pracowniczych oraz rachunków cywilnych objętych i nie objętych podatkiem zryczałtowanym;
 • Dla listy płac wypłacanych począwszy od dnia 01.07.2022 r. (według daty wypłaty okresu rozliczeniowego) wyłączono naliczanie ‘Ulgi dla klasy średniej’;
 • Dla listy płac oraz umów zlecenia wypłacanych począwszy od dnia 01.07.2022 r. (według daty wypłaty okresu rozliczeniowego) wyłączono naliczanie ‘Zaliczki na podatek’ przez porównanie zasad liczenia w roku 2022 do roku 2021 oraz wybranie mniejszej wartości ‘Zaliczki na podatek’, a także wyłączono rejestrowanie i rozliczenie ‘Różnica zaliczki na podatek przedłużona płatność’ względnie ‘Różnica UJEMNA zaliczki na podatek przedłużona płatność’;
 • Możliwość zastosowania zwolnienia z podatku (PIT) zasiłków macierzyńskich dla osób w wieku do 26 lat przez rejestrację w oknie ‘Zwolnienia podatkowe’ (Menu: Płace / Definiowanie) wniosku: ‘Zerowy PIT od macierzyńskiego dla osoby poniżej 26 lat’. W przypadku innych wniosków o stosowanie ‘Zerowego PIT dla rodzin 4+ / dla seniorów / przeniesienie m.zamieszkania do Polski’ wnioski te skutkują stosowaniem zerowego PIT od zasiłku macierzyńskiego w stosunku do takich osób;
 • W grupie ‘Składniki przykładowe’ dodano składnik ‘Składka zdrowotna PROKURENTA’ odpowiadający za naliczenie składki zdrowotnej od wynagrodzenia, z którego nie jest pobierana ‘Zaliczka na podatek’;
 • W oknie ‘Dane firmy’ w zakładce ‘Urząd skarbowy i ZUS’ w sekcji ‘Inne’ dodano pole ‘Pełnomocnik PFRON’ służące do przenoszenia danych o pełnomocniku do eksportu PFRON SODiR.

Wprowadzono zmiany:

 • Uzupełniono o kolejne warunki naliczanie (obniżanie) składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek obliczanej według zasad z roku 2021 r. (kwestia pozostała w zasadach naliczania mimo zmian w Polskim Ładzie wprowadzanych od 01.07.2022 r.);
 • Zmodyfikowano eksport do PFRON SODiR uwzględniając dane koniecznie przy imporcie bezpośrednio do SODiR online.

 

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.