Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO z kolejnymi zmianami wynikające z poprawy Polskiego Ładu obowiązujące przy naliczaniu wynagrodzeń od 01.07.2022 r. a także w zakresie eksportu do ZUS.

Wersja posiada numer 9.11.14.73 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.11.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

  • Dodano dwa składniki dotyczące przykładowych potrąceń komorniczych do zastosowania od 7/2022 dla osób objętych zajęciami komorniczymi, dla których nie jest uwzględniane Ulga podatkowa. Wzorcowe składki dostępne w grupie ‘Potrącenia’ należy przypisać do siatki płac pracownika, którego dotyczy zajęcie komornicze;
  • Dodano nową podstawę zdrowotną dla osób współpracujących obowiązującą od 7/2022.

Wprowadzono zmiany:

  • Zmieniono mechanizm skutkujący zerowaniem składki zdrowotnej od przychodów, od których nie pobiera się podatku dochodowego;
  • Przy generowaniu deklaracji DRA zmieniono warunki uzupełniania sekcji X i XI – przez pominięcie tych sekcji w przypadku, gdy w DRA wykazywane są składki więcej niż tylko osoby właściciela (przedsiębiorcy).

 

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.