Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO, która rozwija dotychczasowe zagadnienia związane z Polskim Ładem oraz wprowadza ułatwienia w obsłudze programu.
Wersja posiada numer 9.11.15.76 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.11.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

  • Dodano zmienną finansową obowiązującą od 01.09.2022 r. dotyczącą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;
  • Zaokrąglanie składek ZUS dla drugiego i kolejnego rachunku do umów cywilnych wypłacanych w tym samym miesiącu powiązano z kodem tytułu ubezpieczenie przypisanym do umów cywilnych – więc w przypadku tożsamości kodów tytułu ubezpieczenia przypisanych do umów cywilnych, program przy ustalaniu zaokrągleń składek uwzględnia poprzednio wypłacone rachunki (wg definicji okresu rozliczeniowego, do którego rachunek został przypisany) powiązane z takimi umowami o tożsamym kodzie tytułu ubezpieczenia.

Wprowadzono zmiany:

  • Wyeliminowano nadmiarowy eksport do RCA z tytułu ‘zerowych’ rachunków do ‘Umów cywilnych’ (bez wypłaty rachunku w eksportowanym miesiącu), a występujących równolegle z zatrudnieniem pracowniczym osoby (dot. posiadającej pracowniczy kod tytułu ubezpieczenia – czyli: 01xxxx);
  • Uwzględniono zmiany w Polskim Ładzie dla specyficznej sytuacji osób skierowanych do wykonywania pracy w trakcie pozbawienia wolności, których wynagrodzenia będąc objęte ubezpieczeniami społecznymi i jednocześnie nie będąc objęte ubezpieczeniem zdrowotnym oraz od którego przyjmujący skierowanego do pracy nie pobiera zaliczki na podatek;
  • Uwzględniono składnik ‘Składki ZUS osoba do 26 lat – nie obniżające podstawy opodatkowania’ dla osób korzystających z: Ulgi 26 Minus oraz innych nowych Zerowych PIT-ów przy liczeniu składników takich jak: ‘Podstawa naliczenia podatku OBNIŻENIE osoba do 26 lat’, oraz ‘Naliczony podatek OBNIŻENIE osoba do 26 lat’, a także ‘Naliczony podatek minus zdrowotne OBNIŻENIE osoba do 26 lat’ , które są składnikami zerującymi wizualizacje na wydruku listy płac podstawowych składników (czyli składników niedotyczących zwolnienie z PIT).

 

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.