Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO, która wprowadza nową wartość zmiennej finansowej obowiązującej od 01.10.2022, ponadto uwzględnia zmianę wielkości wynagrodzenia dla płatników pobierających zaliczki na PIT oraz umożliwia używanie w polach tekstowych (imiona, nazwiska, adresy) większej ilości znaków w tym apostrofy oraz pewien zakres liter spoza polskiego alfabetu.
Wersja posiada numer 9.11.16.78 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.11.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

  • Dodano zmienną finansową obowiązującą od 01.10.2022r. a dotyczącą ‘Wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego’;
  • Uwzględniono wzrost od lipca 2022 r. ‘Wynagrodzenia płatników pobierających zaliczki na PIT’;
  • Dodano obsługę (możliwość użycia) apostrofu w polach tekstowych np. w nazwisku oraz imieniu osoby, a także w danych adresowych;
  • Dodano obsługę (możliwość użycia) szerszego zakresu liter z niepolskiego alfabetu występujących w polach tekstowych np. w nazwisku oraz imieniu osoby, a także w danych adresowych.

Wprowadzono zmiany:

  • Zmieniono wzór druku ‘SWZ uproszczony’ (dostępny w oknie Kadry / Szczegółowe warunki zatrudniania) przez uwzględnienie zapisów o czasie pracy i urlopach osób niepełnosprawnych.

 

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.