Zaznacz stronę

Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO z kolejnymi zmianami dotyczącymi zmian przepisów w roku 2022 związanymi ze stosowaniem Polskiego Ładu w naliczeniach składki zdrowotnej właścicieli.
Wersja posiada numer 9.11.6.37 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.11.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.
Wersja wprowadza możliwość eksportu do nowego DRA wyłącznie danych o właścicielu (danych takich jak kod ubezpieczenia, podstawy i składki ZUS) ponadto zawiera wzór druku ‘Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej’, a także uwzględnia wyjątek dot. stosowania rozporządzenia o przesunięciu terminu płatności zaliczki na podatek w sytuacji gdy z uwagi na małe wynagrodzenie nie występuje zaliczka na podatek w żadnym z dwóch sposobów liczenia. Ponadto wersja ta zawiera inne zmiany.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

  • Dodano export do programu Płatnika deklaracji DRA z danymi o kodzie ubezpieczenia właściciela, podstawach i składkach ZUS w sytuacji gdy deklaracja DRA dotyczy wyłącznie Właściciela. Przy czym w takiej sytuacji zachowano eksport także do RCA na wypadek gdyby na poziomie programu Płatnik użytkownik potrzebował dodać osoby do raportu RCA;
  • Dodano wzór wydruku Wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej – wzór wniosku dostępny jest w Menu: System / Wzory dokumentów w Widok: Szablony definiowane.

Wprowadzono zmiany:

  • Dla przedsiębiorców z kodem tytułu ubezpieczenia 0590 albo 0590 (MAŁY ZUS PLUS) program sprawdza i wyrównuje minimalną podstawę składek społecznych do poziomu odpowiadającego 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku naliczenia tej podstawy;
  • Gdy w wyniku porównywania naliczania zaliczki na podatek wg zasad roku 2021 w stosunku do zasad roku 2022 (stosowanie do rozporządzenia z dnia 08.01.2022) z uwagi na małe wynagrodzenie różnica wychodzi zerowa (nie ma różnicy) to program przyjmuje do naliczania zasady i wartości odpowiednie dla roku 2022, w związku z tym też nie rejestruje składnika ‘Hipotetyczna składka zdrowotna odliczana’, ani składnika ‘Różnica zaliczki na podatek przedłużona płatność’.

 

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ