Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO z kolejnymi z zmianami dotyczącymi zmian w roku 2022 związanymi ze stosowaniem Polskiego Ładu w naliczeniach zaliczki na podatek, które mogą mieć zastosowanie u Państwa w kolejnych miesiącach naliczeń płacowych.
Wersja posiada numer 9.11.7.41 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.11.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.
Wersja wprowadza możliwość eksportu do nowego DRA wyłącznie danych o właścicielu (danych takich jak kod ubezpieczenia, podstawy i składki ZUS) ponadto zawiera wzór druku ‘Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej’, a także uwzględnia wyjątek dot. stosowania rozporządzenia o przesunięciu terminu płatności zaliczki na podatek w sytuacji, gdy z uwagi na małe wynagrodzenie nie występuje zaliczka na podatek w żadnym z dwóch sposobów liczenia. Ponadto wersja ta zawiera inne zmiany.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

  • Mechanizm naliczanie składnika ‘Różnica UJEMNA zaliczki na podatek przedłużona płatność’ w sytuacji przekroczenia progu podatkowego w roku 2022, z uwzględnieniem stosowania zasad z ‘Rozporządzenia z 07.01.2022 …’ (czyli z uwzględnieniem składników, zmiennych i zasad obowiązujących w roku 2021 r. przy liczeniu przekraczania progu podatkowego oraz po przekroczeniu tego progu) skutkujący zwiększeniem ‘Zaliczki na podatek’ liczonej według zasad z 2022 r. o możliwą do zastosowania w danym miesiącu wartość składnika ‘Różnica UJEMNA zaliczki na podatek’ wynikającą z wcześniejszego (w poprzednich miesiącach) obniżania ‘Zaliczki na podatek’ z uwagi na ustalenia zaliczki na podatek potrąconej pracownikowi i przekazanej do urzędu zgodnie mechanizmem przedłużenia terminu poboru i zapłaty zaliczki na podatek wynikającym z Rozporządzenia z 07.01.2022 r.;
  • W nowym eksporcie raportu RCA do programu Płatnik uwzględniono ograniczanie podstawy naliczenia dotyczącej ubezpieczenia chorobowego dla osób z ubezpieczaniem dobrowolnym (np. zleceniobiorcy, kontrakty menadżerskie) do max. kwoty odpowiadającej 250% przeciętnego wynagrodzenia;
  • W miesiącu następnym po przekroczeniu progu podatkowego przy naliczeniu podatku według zasad Polskiego Ładu uwzględniana jest ‘Ulga podatkowa’ (w kwocie 425 zł miesięcznie o ile taka jest stosowana według ustawień płacowych osoby);
  • Ulga dla klasy średniej zasadnie naliczona w pierwszych miesiącach roku nie będzie obniżała dochodu pracownika liczonego w celu ustalania przekroczenia progu podatkowego (to jest liczonego narastająco od początku roku);
  • Daty płatność składek ZUS w wydruku ‘Zestawienie składek ZUS i PIT’ powiązano z przyjętym ustawieniem w nowym słowniku o terminach wysyłania deklaracji ZUS.

Wprowadzono zmiany:

  • Sposób naliczania składników płacowych związanych z policzeniem zaliczki na podatek według zasad 2021 r. w stosunku do zasad 2022 r. (z uwagi na rozporządzenie z dnia 07.01.2022 r.) w sytuacji przychodów o małej wartości, które przy możliwej różnicy zerowej (nie ma różnicy) mogły powodować przejście na liczenie wg. zasad z 2021 r. mimo, że brak różnicy na zaliczce na podatek powinien powodować pozostanie przy liczeniu według zasad dla roku 2022.

 

 

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.