Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO z kolejnymi zmianami dotyczącymi roku 2022 związanymi ze stosowaniem Polskiego Ładu w naliczeniach wynagrodzeń.
Wersja posiada numer 9.11.9.55 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.11.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.
Wersja wprowadza funkcjonalności dotyczące przesunięcia terminu wpłaty zaliczki na podatek wprowadzonej od 3/2022 r. do ustaw podatkowej niezależnej od ustawień indywidualny zmiennej finansowej, która odpowiadała za stosowanie rozporządzenia z dnia 07.01.2022 r. Ponadto wersja umożliwia wyliczenie wartości składek ZUS ubezpieczonego nieobniżających podstawy opodatkowania w sytuacji gdy podstawy ZUSowskie mają większą wartość niż składniki do opodatkowania objęte tymi podstawami ZUS, a także wersja zawiera cały szereg dalszych zmian związanych ze stosowaniem Polskiego Ładu oraz z innymi zagadnieniami.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

  • Dodano zmienną finansową obowiązującą od 01.04.2022 r.;
  • Umożliwiono wklejanie danych o przychodach / dochodach osób prowadzących działalność potrzebnych do naliczania składki zdrowotnej także w sytuacji, gdy dane wklejane jako separator dziesiętny zawierają kropkę, a nie przecinek wymagany przez program;
  • Uruchomiono stosowanie domyślne zasad wynikających z rozporządzenia z 07.01.2022 które zostały od 3/2022 przeniesione do ustawy – wobec czego stosowanie przesunięcia terminu poboru zaliczki na podatek następuje niezależnie od ustawienia zmiennej finansowej o nazwie ‘Liczenie zaliczki na podatek wg rozporządzenia z 07.01.2022’;
  • Naliczenie składnika ‘Różnica UJEMNA zaliczki na podatek przedłużona płatność’ mimo złożonego i zarejestrowanego w programie wniosku o ‘Nie przedłużanie term. poboru i przekaz. zal.na podatek‘ w sytuacji gdy w poprzednich miesiącach był naliczony składnik ‘Różnica zaliczki na podatek przedłużona płatność’, a aktualne naliczenia wskazują na konieczność naliczenia składnika ‘Różnica UJEMNA zaliczki na podatek przedłużona płatność’;
  • Naliczenie składnika ‘Suma składek Ubezpieczony NIEobniżających Podstawy opodatkowania’ (wartość tych składek nie obniża dochodu uwzględnianego do naliczenia podstawy opodatkowania) w sytuacji gdy podstawy ZUSowskie mają większą wartość niż składniki do opodatkowania objęte tymi podstawami ZUS (taka sytuacja może występować u osób rozliczanych w trybie oddelegowania do pracy za granicą, a w szczególności u kierowców). Nowy składnik ‘Suma składek Ubezpieczony NIEobniżających Podstawy opodatkowania’ jeżeli jest liczony to ma wartość ujemną dzięki czemu zmniejsza wartość składek ZUS ubezpieczonego obniżających dochód i podstawę opodatkowania w zakresie wynikającym z podstaw ZUSowskich, które nie są zaliczane do składników wchodzących do podstawy opodatkowania;
  • Przy ustalaniu przychodu uwzględnianego do ustalenia czy należy stosować mechanizm przedłużonej płatności zaliczki na podatek sprawdzany jest zarejestrowany przychód wynikający z wpłat pracodawcy do PPK o dacie wpłaty sprzed daty wypłaty liczonej listy płac.

Wprowadzono zmiany:

  • Zmodyfikowano naliczenia składników nie podlegających ZUSom wypłacanych w osobnych listach w taki sposób, żeby z uwagi na zaokrąglanie składek od takich składników nie były naliczane groszowe wartości składek;
  • Poprawiono zapisywanie ‘Podstawy zdrowotnej’ w naliczeniu pracowniczym (lista płac) przy popranym naliczeniu składki zdrowotnej w sytuacji gdy wcześniej – przed naliczeniem płacowym najpierw zostało naliczone wynagrodzenie z umowy cywilnej;
  • Dla właściciel / wspólnik z przyjętą formą opodatkowania ‘Zasady ogólne (podatek liniowy)’ przy dochodzie za miesiące roku 2022 do kwoty 5528,57 zł naliczenie ‘Podstawy zdrowotnej’ dla właściciela / wspólnika przyjmowane jest w wartości = 3010 zł;
  • Zmieniono sposób naliczania składników płacowych ‘Różnica zaliczki na podatek przedłużona płatność’ oraz ‘Różnica UJEMNA zaliczki na podatek przedłużona płatność’ uwzględniając wyjątkowe sytuacje gdy w jednym miesiącu dokonuje się dwie i więcej wypłat, na których liczone są te składniki.

 

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.