Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.23.0.0.
Aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wersja wprowadza święta na rok 2023 oraz pierwsze zmienne finansowe na rok 2023, w tym dwie nowe minimalne wynagrodzenia w roku 2023 zarówno z zatrudnienia pracowniczego, jaki i z umowy zlecenia, zaktualizowano skalę podatkową oraz kwoty wolne od podatku. Aktualizacji zawiera też nowy PIT-11 wer.29 w formie wydruku oraz eksportów do E-Deklaracji zarówno przez format XML (w nowym standardzie 1-1), jak i przez plik *.DEK przygotowany do przeniesienia danych do Modułu Zbiorczych e-Deklaracji, a także zawiera wiele innych zmiany, nowości oraz udogodnień.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

 • Zmienne finansowe obowiązujące od 01.12.2022 r. oraz od 01.01.2023 r. a także od 01.07.2023 r. w zakresie zmiennych, których wartość jest znana na moment wydania wersji;
 • Uwzględnianie minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenie obowiązującej w od 01.01.2023 r. oraz od 01.07.2023 r. polegające na sprawdzaniu wartości wynagrodzenia przy rejestrowaniu umów zlecenia oraz przy rejestrowaniu rachunków do umów zlecenia;
 • Wprowadzono wartość progu podwyższenia obniżonej wpłaty uczestnika do PPK obowiązującej w od 01.01.2023 r. (podstawa = 4188 zł) oraz od 01.07.2023 r. (podstawa = 4320 zł);
 • Daty świąt obowiązujących w 2023 r.
 • PIT-11 wer.29 w formie wydruku;
 • PIT-11 wer.29 w formie pliku XML (w wersji schemy 1-1E) w celu importu do aktywnego formularza PDF udostępnianego jako e-deklaracja;
 • PIT-11 wer.29 w formie pliku DEK w celu importu do modułu “Zborcze e-Deklaracje”;
 • W celu obsługi nowego pola P123 na PIT-11 wer.29 dodano możliwość definiowania składników płacowych jako ‘Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych’. Definiowanie to jest możliwe w oknie ‘Definiowanie składników płacowych’ w zakładce: ‘Inne/…’ w polu: ‘PIT11/40 – rozliczenia specjalne’. Zaznaczenie składnika płacowego jako ‘Odliczane od dochodu skł. członk. na rzecz związków zawodowych’ powoduje, że wartość takiego składnika trafia do pola 123 na PIT-11 wer.29;
 • Przy generowaniu PIT-11 wyłączono ostrzeżenie o zerowej deklaracji podatkowej w przypadku osób, które uzyskują wyłącznie przychody zwolnione z opodatkowania (z tytułu ’26Minus’ oraz trzech nowych zwolnień podatkowych – z tytułu Zerowy PIT dla: rodzin 4+ / dla seniorów / przeniesienie miejsce zamieszkania do Polski;

Wprowadzono zmiany:

 • Zaktualizowano wzorcowy wniosek o rezygnację z PPK (dostępny w oknie PPK) dostosowując jego objaśnienia do zmienionego wzorca ministerialnego;
 • Na skierowaniu na badania (wstępne / okresowe / kontrolne) zaktualizowano powoływaną na tym skierowaniu podstawę prawną w zakresie oznaczenia Dziennika Ustaw;
 • Zmieniono standard kodowania danych do pliku DEK importowanych do modułu ‘Zborcze e-Deklaracje’ w celu umożliwienia przenoszenia do deklaracji podatkowych szerszego zakresu liter z niepolskiego alfabetu występujących w polach tekstowych np. w nazwisku oraz imieniu osoby, a także adresowych;
 • Przedłużono zasadę liczenia składnika ‘Składka zdrowotna’ (składka pobierana z wynagrodzenia netto) według zasad liczenia tej składki obowiązujących w dniu 31.12.2021 r.
 • Przedłużono stosowanie maksymalnego poziomu ‘Kosztów autorskich’ w wartości 120.000 zł;
 • Przedłużono domyślne stosowanie zwolnienia podatkowego z tytułu ‘Ulgi 26 minus’ dla osób, które do dnia wypłaty (według ustawień daty wpłaty w definicji okresów rozliczeniowych) nie ukończyły 26 roku życia, przez nie naliczanie zaliczki na podatek. Zwolnienie podatkowe ‘Ulga 26 minus’ jest uwzględniane do wartości przychodu w roku (narastająco) odpowiadającego kwocie 85.528 zł, uwzględniając do tej samej kwoty przychody z 3 zwolnień podatkowych wprowadzonych w roku 2022, takich jak:
  ‘Zerowy PIT dla rodzin 4+’,
  ‘Zerowy PIT dla seniorów’,
  ‘Zerowy PIT przeniesienie miejsce zamieszkania do Polski’;
 • Przedłużono możliwość ustawienia pobierania zaliczki na podatek w roku 2023 mimo objęcia osoby zwolnieniem podatkowym ‘Ulga 26 minus’.
 • Ustawienie to jest robione na wniosek zatrudnionego z możliwością zaznaczenia daty wniosku oraz miesięcy obowiązywania w okresie 2023 r.

 

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.