Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.23.10.45.
Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.23.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.
Nowa wersja realizuje obsługę dalszych zmian wynikających z nowelizacji kodeksu pracy w 4/2023 r. oraz rozporządzeń wykonawczych z 5/2023 r. W szczególności wprowadzono nowy wzorzec świadectwa pracy obowiązujący od 23.05.2023 r. oraz nowe rodzaje dokumentów kadrowych dostępnych w słowniku, w funkcjonalności Menadżera dokumentów kadrowych. Aktualizacja zawiera także wiele innych zmian i nowości oraz udogodnień.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

 • Dodano zmienną finansową obowiązującą od 01.06.2023 r. dotyczącą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału;
 • Dodano możliwość rejestrowania w oknie ‘Nieobecności’ okresów:
      – ‘Wyrównania zasiłku macierzyńskiego 81,50%’,
      – ‘Wyrównania zasiłku rodzicielskiego 81,50%’,
      – ‘Wyrównania zasiłku rodzicielskiego 70%’, które skutkują wywołaniem do naliczenia składników:
         – ‘Zasiłek macierzyński 81.5% wyrównanie’,
         – ‘Zasiłek rodzicielski wyrównanie 81.5%’,
         – ‘Zasiłek rodzicielski wyrównanie 70%’.
 • Wprowadzono możliwość ograniczenia wymiaru zasiłku rodzicielskiego dla nowych ‘Zasiłków rodzicielskich’ w przypadku ograniczenia ‘Wymiar urlopu rodzicielskiego’ (ograniczenie max. do ½ etatu), przez definiowanie w oknie ‘Płac pracownika’ za pomocą kreatora: ‘Tworzenie standardowej definicji płac’;
 • Dodano raporty o stanie wykorzystania w roku dla nowych rodzajów nieobecności takich jak:
      – ‘Nieobecność siła wyższa w rodzinie’,
      – ‘Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie’;
 • Słownik w oknie ‘Dokumenty – słownik’ dostępny w funkcjonalności ‘Menadżer dokumentów kadrowych’ uzupełniono o nowe pozycje wynikające z rozporządzenia dot. prowadzenie akt osobowych takie jak:
      – wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę,
      – wniosek o wskazanie przyczyny rozwiązanie umowy na okres próbny,
      – dokument dotyczący stosowania elastycznej organizacji pracy.
 • Nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 23.05.2023 r., który jest stosowany przy generowaniu świadectwa pracy z datą dokumentu począwszy od dnia 23.05.2023 r.

Wprowadzono zmiany:

 • W przypadku liczenia płac obejmujących nowe typy zasiłków macierzyńskich / rodzicielskich (wyłącznie zasiłki) program proponuje nie liczenia kosztów uzyskania przychodu.

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.