Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.23.11.49.
Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.23.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.
Nowa wersja głównie rozszerza obsługę i raportowanie zasiłków macierzyńskich i rodzicielskich w nowych wysokościach (wprowadzonych od 26.04.2023 r.). Aktualizacja zawiera także wiele innych zmian i nowości oraz udogodnień.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

 • Rozszerzono obsługę nowych zasiłków oraz wyrównań zasiłków takich jak:
      – ‘Zasiłek macierzyński 81.5%’,
      – ‘Zasiłek rodzicielski 70%’,
      – ‘Zasiłek rodzicielski 81.5%’,
      – ‘Zasiłek macierzyński 81.5% wyrównanie’,
      – ‘Zasiłek rodzicielski wyrównanie 70%’,
      – ‘Zasiłek rodzicielski wyrównanie 81.5%’,
  przez to że:
      1) okresy oraz kwoty tych zasiłków i wyrówniań są eksportowane do raportu ZUS RSA;
      2) okresy oraz kwoty tych zasiłków i wyrówniań są wykazywane na wydrukach rocznych IRUA oraz miesięcznych IMUA;
      3) kwoty tych zasiłków i wyrówniań uwzględniane są przy eksporcie do raportu RCA dla specjalnego kodu tytułu ubezpieczenia 1240xx (dotyczącego zasiłków macierzyńskich);
      4) kwoty tych zasiłków i wyrówniań uwzględniane są przy eksporcie do deklaracji ZUS DRA w polu zasiłki;
      5) kwoty tych zasiłków i wyrówniań uwzględniane są przy sporządzaniu przelewu na ZUS bezpośrednio z programu;
      6) kwoty tych zasiłków i wyrówniań uwzględniane są na wydruku ‘Zestawienie składek ZUS i PIT’;
      7) kwoty tych zasiłków oraz wyrównań uwzględniane są przy liczeniu składnika ‘Przychód zwolniony OBNIŻENIE osoba do 26 lat’ oraz pozostałych składników z niego wynikających dla osób uprawnionych do ulgi 26MINUS oraz dla osób z zarejestrowanymi wnioskami o stosowanie ZEROWEGO PITu.
 • Rozszerzono wykaz zawodów i specjalności dostępny w oknie ‘Dane pracowników ZUS’.

Wprowadzono zmiany:

 • W celu ułatwienia obsługi zmieniono ustawienie definicji składników płacowych odpowiadających za naliczenia nowych zasiłków oraz wyrównań zasiłków takich jak:
      – ‘Zasiłek macierzyński 81.5%’,
      – ‘Zasiłek rodzicielski 70%’,
      – ‘Zasiłek rodzicielski 81.5%’,
      – ‘Zasiłek macierzyński 81.5% wyrównanie’,
      – ‘Zasiłek rodzicielski wyrównanie 70%’,
      – ‘Zasiłek rodzicielski wyrównanie 81.5%’.
  W zakresie ustawień w polach:
      – ’Opodatk.mimo ulgi do 26 lat’,
      – ’Widoczny w karcie składników płac’,
      – ’PIT-11/40’,
      – ‘RP7’.

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.