Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.23.15.62.
Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.23.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.
Nowa wersja uwzględnia nowe wartości zmiennych finansowych obowiązujących od 9/2023 r. i 10/2023 r., dla właścicieli oraz wspólników o kodzie tytułu ubezpieczenia 0590 / 0592 (tzw. Mały ZUS PLUS) uwzględnia licznie podstawy ubezpieczeń społecznych w wartości 30% minimalnego wynagrodzenia z 1/2023 r. oraz uzupełnia zmiany wcześniej wprowadzonych elementów.
Aktualizacja zawiera także wiele innych zmian i nowości oraz udogodnień.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

  • Dodano nową zmienną finansową obowiązującą od 01.09.2023 r., dotyczącą: ‘Przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału’;
  • Dodano nową zmienną finansową obowiązującą od 01.10.2023 r., dotyczącą: ‘Wskaźnika waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego’;
  • Dla nieobecności o typie: „Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie” w polu ‘Kod nieobecności’ automatycznie podpowiadany jest nowy kod: 131;
  • Wprowadzono nowe zasiłki macierzyńskie takie jak ‘Zasiłek macierzyński 81,50%’, ‘Zasiłek rodzicielski 81,50%’, ‘Zasiłek rodzicielski 70%’, które uwzględniane są przy liczeniu składnika ‘Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego’ (do łącznej kwoty 1000 zł);
  • W przypadku wynagrodzeń o małej wartości skutkujących liczeniem składki zdrowotnej obniżonej do wysokości zaliczki na podatek dopisano uwzględnianie wcześniejszych wypłat mających miejsce w liczonym miesiącu (np. przychodów z PPK) w sytuacji, gdy z uwagi na łączne niskie wynagrodzenie miesięczne składkę zdrowotną obniżamy do „Zaliczki na podatek” liczonej wg zasad z 2021 (czyli sprzed Polskiego Ładu).

Wprowadzono zmiany:

  • Dla ‘Właścicieli’ z kodami tytułu ubezpieczenia 059xxx (tzw. Mały ZUS PLUS) minimalne ‘Społeczne podstawy ZUSowskie’ liczone są jako 30% x wartość zmiennej ‘Płaca minimalna’ obowiązująca w dniu 1 stycznia roku, za który liczone są składki;
  • Rozszerzono obsługę tworzenia plików z przelewami w celach wczytania do systemu bankowego przez wyłączenie ewentualnej możliwości utworzenia przelewu zerowego (całość wynagrodzenia rozliczona potrąceniami), który blokowałby zapisanie pliku z pozostałymi przelewami.

 

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.