Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.23.2.13.
Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.23.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wersja zawiera między innymi: nowy PIT-8AR wer.12, udostępnia wzorcowe składniki dotyczące potrąceń komorniczych według parametrów płacowych w roku 2023, umożliwia zautomatyzowane dodawanie w skali roku okresu płacowego służącego do rozliczeń składek ZUS właścicieli, mechanizm sprawdzania oraz komunikat ostrzegający o konieczności wyłączenia ustawień podatkowych oraz zarejestrowanych oświadczeń i wniosków podatkowych w sytuacji, gdy wypłata pracownicza ma miejsce po dacie zwolnienia, a także zawiera wiele innych zmian, nowości oraz udogodnień.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

 • Umożliwiono zautomatyzowane dodawanie okresów płacowych na cały rok dla liczenia składek ZUS liczonych od przedsiębiorcy w okresie o nazwie WŁAŚCICIEL, w sytuacji następuje definiowanie okresów płacowych w firmie ‘Osoby fizycznej’, a wypłata „pracownicza” jest definiowana na 10-tego następnego miesiąca, przy czym definiowanie może następować według procedur definiowania w oknie ‘Pierwszy start’, albo za pomocą kreatorów definiowania ‘Okresów rozliczeniowych’;
 • Dodano wzorcowe składniki potrąceń komorniczych obowiązujące w okresie od 1/2023 do 6/2023 w odniesieniu do minimalnej płacy obowiązującej w tym okresie. Składniki zostały przygotowane do zdefiniowania w siatce płac pracownika, a które zostały udostępnione w grupie składników płacowych o nazwie ‘Potrącenia’. Nazwy składników wskazują na okres stosowania danego składnika oraz na zakres ustawień podatkowych;
 • Dodano mechanizm wykazywania na świadectwie pracy okresów udziału w ćwiczeniach wojskowych oraz uczestniczenia w służbie wojskowej, a także wykazywania podstawy prawnej urlopów bezpłatnych zarejestrowanych w programie w okresie ćwiczeń wojskowych;
 • Dodano mechanizm sprawdzania oraz komunikat ostrzegający o konieczności wyłączenia ustawień podatkowych oraz zarejestrowanych oświadczeń i wniosków podatkowych w sytuacji, gdy wypłata pracownicza (wg daty wypłaty okresu rozliczeniowego, w którym liczone ma być wynagrodzenie) ma miejsce po dacie zwolnienia (w oknie Dane pracownika);
 • Dodano PIT-8AR wer.12 w formie wydruku;
 • Dodano PIT-8AR wer.12 w formie pliku XML w celu importu do aktywnego formularza PDF udostępnianego jako e-deklaracja;
 • Dodano PIT-8AR wer.12 w formie pliku DEK w celu importu do modułu ‘Zbiorcze e-Deklaracje’;
 • Dodano wersję schematu 2.0 dla eksportu deklaracji IFT-1R wer.6 do pliku XML w celu importu do e-deklaracji za pomocą aktywnego formularz PDF udostępnionego przez Ministerstwo Finansów.

Wprowadzono zmiany:

 • W PIT-11 wer.29 umożliwiono wykazywanie na deklaracji wyłącznie składek zdrowotnych, w sytuacji gdy dochody osoby są w pełni zwolnione albo gdy uzyskują przychody, od których nie nalicza się zaliczki na podatek;
 • Wyeliminowano problem możliwości dwukrotnego uzupełnienia (podwyższenia) podstawy do świadczenia rehabilitacyjnego, w sytuacji gdy wcześniej podwyższono podstawę do zasiłku chorobowego do wartości wynikającej z minimalnego wynagrodzenia;
 • Przywrócono naliczanie wartości ‘Ulgi podatkowej’ w wartości 425 zł w okresie od 1/2022 do 6/2022 r.

 

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.