Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.23.3.16.
Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.23.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wersja zawiera między innymi: możliwość wywołania z programu wzorca nowego PIT-2 wer.9, dalsze istotne zmiany w PIT-11 oraz w PIT-4R, zmienną finansową dotyczącą waloryzacji świadczeń rehabilitacyjnych od 1/2023 r., a także wiele innych zmian, nowości oraz udogodnień.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

  • Dodano zmienną finansową obowiązującą od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. dotyczącą wskaźnika waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego;
  • Umożliwiono otwieranie z poziomu programu wzorca interaktywnego formularza wniosków i oświadczeń podatkowych PIT-2 w wersji 9 w celu jego edycji / wypełnienia w wywołanym pliku PDF udostępnionym przez Ministerstwo Finansów;
  • Umożliwiono w PIT-11 wer.29 uwzględnienie przychodów z tytułu wpłat do PPK wynikających z umów cywilnych, dla których daty wpłaty do instytucji finansowej obsługującej PPK zostały rejestrowane w programie w okresie, za który sporządza się PIT-11.

Wprowadzono zmiany:

  • Zmieniono opis kodu tytułu ubezpieczenia 0543xx dostosowując go do treści obowiązującej od 01.01.2023 r.;
  • Wyeliminowano zdarzający się problem wykazywania ujemnie dużej wartości „kosztów autorskich” w przypadku przekroczenia przez podatnika limitu uprawniającego do korzystania z „Ulgi 26-minus” względnie jeden z „Zerowych PITów” dla osób, które z takich kosztów nie korzystały;
  • W PIT-4 oraz w PIT-4R w polach odpowiadających za liczbę podatników zaprzestano wykazywać osoby, których przychody są w pełni zwolnione z uwagi na stosowanie „Ulgi 26-minus” albo „Zerowy PIT”.

 

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.