Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.23.4.22.
Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.23.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wersja zawiera między innymi: obsługę nowych wartości minimalnych podstaw i składek zdrowotnych dla właścicieli oraz osób współpracujących obowiązujących w 2023r. z uwzględnieniem sposobu opodatkowania, zmiany w wydrukach IRUA / IMUA przez wykazywanie w odrębnych sekcjach wydruku danych dot. różnych tytułów ubezpieczeń, a także zawiera wiele innych zmian i nowości oraz udogodnień.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

 • Zmienną finansową obowiązującą od 01.01.2023r. dot. Podstawa dla składek zdrowotnych właściciela / osoby współpracującej;
 • Obsługę ‘Podstawy zdrowotnej’ dla właścicieli rozliczanych Podatkiem zryczałtowanym wg wartości obowiązującej od 1/2023;
 • Obsługę ‘Podstawy zdrowotnej’ dla właścicieli rozliczanych na zasadzie Karty podatkowa wg wartości obowiązującej od 1/2023;
 • Obsługę ‘Podstawy zdrowotnej’ dla właścicieli rozliczanych na Zasadach ogólnych wg skali przy stosowaniu za 1/2023 minimalnej wartości składki zdrowotnej i podstawy zdrowotnej wynikającej ze zmiennych finansowych dot. 12/2022, natomiast od 2/2023 przy minimalnej wartości składki zdrowotnej i podstawy zdrowotnej wynikające z zmiennych finansowych obowiązujących od 2023r;
 • Obsługę ‘Podstawy zdrowotnej’ dla właścicieli rozliczanych na Zasadach ogólnych wg podatku liniowego przy stosowaniu za 1/2023 minimalnej wartości składki zdrowotnej i podstawy zdrowotnej wynikającej ze zmiennych finansowych dot. 12/2022, natomiast od 2/2023 przy minimalnej wartości składki zdrowotnej i podstawy zdrowotnej wynikające z zmiennych finansowych obowiązujących od 2023r;
 • Obsługę ‘Podstawy zdrowotnej’ dla właścicieli rozliczanych Bez formy opodatkowania (dla wspólników spółek komandytowych, niektórych spółek jawnych, oraz jednoosobowych wspólników spółek z o.o.) wg wartości obowiązującej od 1/2023;
 • Dodano (uwzględniono) wartość naliczonego składnika ‘Suma składek Ubezpieczony NIEobniżających Podstawy opodatkowania’ na wydruku ‘KARTA WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKA’ w kolumnie ‘Składki ZUS’;
 • Dodano (uwzględniono) wartość naliczonego składnika ‘Suma składek Ubezpieczony NIEobniżających Podstawy opodatkowania’ na wydruku ‘PODSUMOWANIE KART WYNAGRODZEŃ’ w kolumnie ‘Składki ZUS;
 • Dodano możliwości zdefiniowania ‘Schematu dnia’ pracy rozpoczynającego się od godziny 00:00 w celu przypisania takiego schematu dnia przy definiowaniu kalendarzy rozszerzonych;
 • Na wydrukach dokumentów IRUA / IMUA umożliwiono wykazywania w odrębnych sekcjach tych wydruków danych z rachunków do umów cywilnych o różnych tytułach ubezpieczeń, które to tytuły są przypisanych do konkretnej umowy (odrębnie kody np. 0411 / 2241 / albo 0110 gdy osoba jest też pracownikiem);
 • Wprowadzono automatyczne wykazywanie w exportach do e-deklaracji PIT11 wer.29 wartości składników oznaczonych jako składki członkowskie na rzecz związków zawodowych (do pola P123).

Wprowadzono zmiany:

 • Na wydruku: ‘PODSUMOWANIE KART WYNAGRODZEŃ’ w kolumnie ‘Przychód’ dodano (uwzględniono) przychody z PPK wynikające z umów cywilnych;
 • Rozwiązano problem z liczeniem składki zdrowotnej na drugiej liście płac w miesiącu, która to lista jest oznaczona do liczenia wg specjalnych zasad dla oddelegowania, gdy podstawa zdrowotna na tej liście miała małą wartość;
 • Rozwiązano problem z liczeniem wartości procentu zaliczki na podatek na pierwszej liście płac w roku w sytuacji wynagrodzenia tak wysokiego, że przekracza limit stosowana Ulgi 26-minus / jednego z trzech zwolnień podatkowych dot. ZEROwych PITów oraz przekracza w zakresie dochodu (bez uwzględniania tej Ulgi / ZEROwego PIT) wartość pierwszego progu podatkowego.

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.