Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.23.8.34.
Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.23.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.
Nowa wersja przede wszystkim rozszerza funkcjonalności menadżera dokumentów kadrowych w związku z zmianami dotyczącymi prowadzenia akt osobowych wprowadzanych w marcu 2023 r., a także zawiera wiele innych zmian i nowości oraz udogodnień.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

 • Nowa zmienna finansowa obowiązującą od 01.04.2023 r. dotycząca wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego do celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego;
 • W oknie ‘Pracownicy – dokumenty kadrowe’ w sekcji ‘Akta osobowe’ umożliwiono rejestrowanie dokumentów kwalifikowanych do części ‘E’, z możliwością rejestracji ich w osobnych / wydzielonych częściach (odpowiednio: 1 / 2 / itd.);
 • W oknie ‘Pracownicy – dokumenty kadrowe’ w filtrze ‘Widok’ dodano nowy filtr ‘Cześć akt E’ przy zastosowaniu, którego widać wyłącznie dokumenty zarejestrowane do części ‘E’;
 • W wydruku ‘Akta osobowe – numeracja’ umożliwiono drukowanie stron z oznaczeniem dla nowej części ‘E’, ponadto wydruk rozróżnia ‘Wydzieloną część’ – drukując na osobnych stronach cześć E(1) / E(2) / itd.;
 • W oknie ‘Dokumenty – słownik’ dodano nowe typy dokumentów związanych z badaniami trzeźwości oraz innych podobnych, które wynikają ze zmiany rozporządzenia w sprawie prowadzenia akt osobowych, są to takie typy dokumentów jak:
     1) informacja dotycząca kontroli trzeźwości pracownika przeprowadzonej przez pracodawcę,
     2) informacja dotycząca badania stanu trzeźwości pracownika przeprowadzonego przez organ powołany do ochrony porządku publicznego,
     3) informacja dotycząca kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu,
     4) informacja dotycząca badania na obecność środków działających podobnie do alkoholu przeprowadzonego przez organ powołany do ochrony porządku publicznego,
     5) potwierdzenie poinformowania o wprowadzeniu kontroli trzeźwości lub na obecność środków działających podobnie.
 • W oknie PPK w zakładce ‘Ewidencja pracowników’ w nowych filtrach: ‘Pracownicy – przeterminowane rezygnacje (wznowienie wpłaty)’ oraz ‘Pracownicy – przeterminowane rezygnacje (do autozapisu)’ przy analizowaniu danych do przygotowania raportu pomijane są osoby, których ‘Data zwolnienia’ jest sprzed daty programowej, dla której sprawdzane są dane;
 • Na wydruku ‘Lista wynagrodzeń z umów’ (dostępny w oknie ‘Analiza płac’ przy aktywnej zakładce ‘Umowy zlecenia’) wartość w polu ‘Do wypłaty’ jest pomniejszana o wartość z pola ‘Potrącenia inne’ zarejestrowanego na rachunku do umowy cywilnej.

Wprowadzono zmiany:

 • Przy eksorcie danych do sprawozdania rocznego GUS Z-12 uwzględniono ilości godzin i dni roboczych do przepracowania charakterystycznych dla roku 2022 (godziny robocze w roku 2022 w ilości 2008 godzin / dni robocze w 2023 r. w ilości 251 dni);
 • Uaktualniono wydruk skierowania na badania – w zakresie opisu warunków na drugiej stronie;
 • Na wydruku ‘Informacji o okresie przechowywania’ następuje zawijanie długiej nazwy pracodawcy przenosząc część zbyt długiej nazwy do kolejnego wiersza;
 • Przy wydruku ‘Zaświadczenia o zatrudnieniu’ do pliku (np. w celu użycia kreatora PDF) plik taki zawiera w sobie imię i nazwisko osoby oraz nazwę pracodawcy a także oznaczenie ‘Zaświadczenia o zatrudnieniu’;
 • Minimalna podstawa zdrowotna dla właścicieli / wspólników uwzględniana jest przez cały rok w wartości Zmiennej finansowej ‘Płaca minimalna’ z początku roku, którego składka dotyczy, nawet gdy w trakcie roku następuje zmiana wartości płacy minimalnej (tak jak ma to miejsce w roku 2023).

 

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.