Nowa wersja programu Kadry Płace i ZUS PRO 9.5.1.7

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.5.1.7 i uwzględnia między innymi: możliwość importu danych z elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA), wprowadzenie nowej polityki haseł do programu, z możliwością ustalenia standardów aktualizowania haseł.
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 9.5.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.

Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian.

Nowości:

  • Import danych z elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) pobranych z serwisu ZUS w formacie XML albo CSV, przy czym pliki importowane mogą zawierać dane zarówno o pojedynczych zwolnieniach, jak i o wielu zwolnieniach dotyczących danej firmy zapisanych w jednym pliku importu (wiele zwolnień w jednym pliku występuje tylko w formacie CSV). Import rozróżnia zwolnienia lekarskie z tytułu choroby pracownika od zwolnień z tytułu opieki nad członkiem rodziny oraz rozróżnia współczynnik 100% naliczania chorobowego wynagrodzenia / zasiłku w przypadku choroby przypadającej na okres ciąży;
  • Możliwość definiowania / modyfikowania na wydruku list obecności „Daty nagłówkowej” tej listy, przy czym program podpowiada datę o miesiąc (30 dni) poprzedzającą datę programową. W przypadku usunięcia (anulowanie wprowadzenia) proponowanej daty nagłówkowej lista obecności może wydrukować się bez daty nagłówkowej;
  • Wprowadzenie dla wszystkich użytkowników „Polityki haseł” w celu wzmocnienia zabezpieczenia danych osobowych w programie. Możliwość ustawiania okresów obowiązkowej zmiany hasła, okresów uprzedniego przypominania o zbliżającym się okresie zmiany hasła, ilości ostatnich haseł, których nie można powtarzać;
  • W trakcie zmiany hasła program na bieżąco analizuje wprowadzane hasło porównując z przyjętym minimalnym standardem oraz informuje użytkownika o minimalnej ilości, a także rodzaju znaków, które powinny składać się na hasło, z uwzględnieniem wymogu użycia „Dużej litery” / „Małej litery” / „Cyfry” / „Znaku specjalnego”
  • Możliwość umieszczania na wydruku „Szczegółowych warunków zatrudniania” (SWZ) informacji o konkretnych dniach tygodnia, w których pracownik powinien wykonywać pracę;
  • Sprawdzanie zachowania obowiązującej minimalnej stawki godzinowej przy zapisywaniu rachunków do umów zlecenie rozliczanych godzinowo, z pytaniem w celu potwierdzenia zapisania rachunku, który nie spełnia kryterium minimalnej stawki;
  • Przy naliczaniu składnika: „Podstawa Średnia CHOROBA” uwzględniane są nieobecności obniżające naliczenie tej podstawy takie jak: „Nieobecność nieusprawiedliwiona” oraz „Wyjście prywatne”.

Zmiany:

  • Zmiana w niektórych wydrukach kadrowych przez zastąpienia wcześniejszego oznaczenia EKD (dotyczącym pracodawcy) aktualnym PKD;
  • Zmiana ustawień składnika: „Wynagrodzenie za odpracowanie wyjścia” przez przyjęcie, że składnik ten jest „Dodawany do średniej chorobowej” wg ustawienia „W kwocie faktycznie wypłaconej”.

Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.

 

Zapraszamy do składania zamówień u naszych Partnerów